КОІПОПК

Print this Сторінка

Міжнародні моніторингові дослідження

pisa_2018 PISA-2021Програма міжнародного оцінювання учнів 

 

Міжнародне дослідження якості освіти PISA, започатковане Організацією економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), є одним із найавторитетніших джерел інформації про середню освіту у світі. Україна вперше долучилася до PISA в циклі 2018 року.

На сьогодні в дослідженні беруть участь понад 80 країн / економік. Їхні урядовці довіряють результатам PISA і використовують їх для прийняття обґрунтованих політичних рішень у галузі освіти.

У Національному звіті (http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/12/PISA_2018_Report_UKR.pdf) за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018 представлено детальну інформацію про результати навчальних досягнень українських 15-річних підлітків у таких галузях, як читання, математика та природничо-наукові дисципліни, станом на 2018 рік, а також про ті чинники, від яких залежить рівень читацької, математичної та природничо-наукової грамотності українських учнів / студентів.

У квітні – травні 2018 року 5998 українських 15-річних підлітків, які представляли 315388 учнів /студентів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, закладів професійно-технічної освіти,  складали 2-годиннний тест із читання, математики й природничо-наукових дисциплін і заповнювали анкети.

З огляду на те, що провідною галуззю PISA-2018 було читання, у звіті особливу увагу зосереджено на тому, що саме читають українські учні / студенти, які викладацькі практики найпосутніше впливають на формування читацької грамотності. Крім того, у звіті на підставі аналізу результатів України в PISA-2018 й дієвих міжнародних практик окреслено конкретні пропозиції щодо політик, реалізація яких має сприяти зменшенню розриву в навчальних досягненнях українських учнів / студентів різних категорій і забезпечити підвищення якості загальної середньої освіти в Україні загалом.

Міжнародний звіт (українською мовою http://pisa.testportal.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/PISA2018_Mizhnarodnyj-zvit_ukr.pdf)

 

 

Із публікацією звіту за результатами PISA-2018 робота, навіть у межах циклу PISA-2018, не завершується. Навпаки, змістовна робота тільки починається – робота з удосконалення вітчизняної системи освіти на компетентнісних засадах і принципах рівних можливостей для всіх учнів.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти 

(матеріал взято із офіційного сайту)

 

 

 

Шановні колеги!!! Пропонуємо ознайомитись та використовувати у своїй діяльності.

 

 

Із комп’ютерною формою завдань можна ознайомитись http://test-pisa.testportal.gov.ua/register

 

Опубліковано посібники: «PISA: природничо-наукова грамотність»«PISA: читацька грамотність»«PISA: математична грамотність». У виданнях представлено резюме теоретичних та методологічних положень рамкових документів міжнародного моніторингового дослідження, розміщено окремі розділи із завданнями та характеристиками їх оцінювання.

Фахівці  Українського центру оцінювання якості освіти продовжують нас знайомити із результатами міжнародного дослідження.

Так, вони представили аналіз опитування щодо чинників, які впливають на вибір професії хлопцями та дівчатами у різних країнах.

На Вашу думку, атмосфера у класі сприяє навчальним досягненням учнів?

Одне з найважливіших завдань Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA) – вивчення чинників, які впливають на  ефективність навчання. Саме тому дослідження не обмежується лише оцінюванням знань та умінь учнів, також вивчаються умови їхнього навчання. Для цього використовуються так звані контекстні анкети, які дають можливість зібрати різноманітні дані про учасників тестування: піклування про учнів і їхня підтримка батьками, навчання в ранньому дитинстві, скільки часу витрачають на читання тощо.

Проаналізувавши результати учнів за виконання тестів PISA і їхні відповіді на запитання анкет, фахівці ОЕСР дійшли висновку, що успішність дітей великою мірою залежить від підтримки батьків.

Пропонуємо ознайомитися із порадами для батьків, учителів, директорів шкіл й управлінців, напрацьованими експертами OECР. Ці поради допоможуть створити сприятливі умови для участі батьків в освітніх процесах із метою вдосконалення якості освіти дітей.

Текст дослідження про важливість участі батьків у навчанні дітей читайте за посиланням. Висновки дослідження ґрунтуються на даних PISA-2012.

Для мам і татусів

 • Говоріть і читайте зі своїми дітьми із перших днів їхнього життя.
 • Використовуйте такі способи спілкування, які мотивують ваших дітей доводити свою точку зору, наприклад, обговорюйте політичні й соціальні питання, книги, фільми, телевізійні програми тощо.
 • Виявляйте цікавість до того, що відбувається в школі, навіть коли в дитини все добре; беріть участь у різних шкільних заходах, спілкуйтеся з учителями дитини.
 • Запитуйте вчителів, чим Ви можете допомогти своїм дітям у навчанні.
 • Будьте прикладом для своїх дітей: читайте вдома, виявляйте зацікавленість в інтелектуальній діяльності.

Для учителів і шкіл

 • Формуйте у своїх учнів звичку до читання.
 • З’ясуйте, як саме можуть і хочуть долучитися до освітнього процесу батьки учнів, підтримайте їх у цьому.
 • Ініціюйте регулярне спілкування з усіма батьками, щоб вибудувати з ними партнерські стосунки, подумайте про різні способи взаємодії, телефонуйте їхнім батькам, не чекаючи, поки в учнів з’являться проблеми.
 • Намагайтеся урізноманітнити форми залучення батьків до навчальної діяльності, щоб задовольнити їхні інтереси з урахуванням можливостей  батьків щодо використання їхнього часу.
 • Надавайте вчителям можливість брати участь у різних заходах із їхнього професійного розвитку, що стосуються взаємодії з батьками.
 • Організовуйте роботу школи так, щоб із батьками кожного учня, упродовж усього терміну навчання дитини,  контактував певний представник педагогічного колективу з тим, щоб запобігти виникненню в батьків потреби в налагоджуванні нових контактів.
 • Забезпечте індивідуальну підтримку тих учнів, батьки яких не мають змоги активно долучатися до шкільної діяльності.

Управлінцям в освіті

 • Включайте питання про спілкування із батьками до програм навчання в системі підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.
 • Розглядайте ефективність залучення батьків до освітнього процесу та їхньої підтримки в цьому як формальний аспект оцінювання якості роботи навчальних закладів.
 • Створіть умови для того, щоб у вчителів і директорів шкіл була можливість зустрічатися з батьками.
 • Забезпечте підтримку тих батьків, які не можуть долучатися до навчальної діяльності дітей, через програму піклування про учнів, шляхом установлення гнучких часових меж щодо відповідних заходів, їхнього транспортування до місця шкільних зустрічей тощо.
 • Дозвольте батькам брати участь в управлінні школою.
 • Упевніться в тому, що всі учні, особливо ті, які мають несприятливі умови проживання, мають доступ до книг, які вони можуть читати, а також ділитися прочитаним зі своїми батьками.
 • Організовуйте заходи із читання в громадських місцях, наприклад, у бібліотеках, щоб діти могли їх відвідувати разом із батьками.
 • Посилюйте партнерські зв’язки з організаціями поза межами школи з метою сприяти читанню й залученню батьків до освітніх процесів.

Джерело: Український центр оцінювання якості освіти

pisaРекомендуємо ознайомитись із публікаціями. Зокрема, із інформаційним буклетом: PISA. Програма міжнародного оцінювання учнів : [Інформаційні матеріали] : [буклет] / укладачі Т. Вакуленко, С. Ломакович ; Український центр оцінювання якості освіти. – К., 2016. – 36 с.

****

Архів >>>