КОІПОПК


↑ Повернутись до Карта порталу

Print this Сторінка

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI та Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» забезпечує право кожного на доступ до публічної інформації та право отримувати будь-які консультації, вносити пропозиції й викривати недоліки в роботі закладу.

Надання інформації здійснюється у відповідь на запит.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, а запитувачами інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень.

Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • підпис заявника із зазначенням дати (у разі подання письмового звернення);
  • електронна поштова адреса (у разі надсилання електронного звернення);
  • або відомості про інші засоби зв’язку (наприклад, номер телефону).

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми запитів:

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

 

Контактні дані для подання інформаційного запиту:

Поштова адреса: КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», вулиця Ярослава Мудрого, 37, місто Біла Церква, 09107 (на конверті вказувати «Публічна інформація»).

Телефони: (04563) 5-12-40, факс: (04563) 5-04-24.

Електронна пошта: Kyiv_academy@ukr.net