КОІПОПК

Лют 11 2018

Print this Запис

Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках математики (збірник завдань для 5-9 класів)

Реалізація наскрізних змістових ліній на уроках математики (збірник завдань для 59 класів) / укладачі: Л.В. Ліпчевський, З.Я. Майборода; КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2018. – 52 с. (Серія «Нова українська школа. Оновлена базова середня освіта»).

Перейти на: https://kristti.com.ua/realizatsiya-naskriznyh-zmistovyh-linij-na-urokah-matematyky-zbirnyk-zavdan-dlya-5-9-klasiv/