КОІПОПК

Print this Сторінка

Перлини педагогічної творчості (до 20-річчя інституту)

До 20-річчя інституту

Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» – це регіональний освітній, науково-методичний, інформаційний та координаційний центр безперервної освіти педагогічних працівників та управлінських кадрів. Інститут засновано за рішенням Київської обласної ради № 108-07-XXIII від 12 травня 1999 року відповідно до розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації № 276 від 28 травня 1999 року і наказу Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за № 148 від 7 червня 1999 року.

Сьогодні освіта все більше починає усвідомлюватися нашим суспільством як сфера інвестицій у людину, у краще майбутнє держави. Концепція реформування української школи закладає докорінно нові підходи до освітнього процесу, пропонуючи педагогам переорієнтувати увагу на формування компетентностей учнів, відійшовши від традиційних методик простого передавання знань.

До ювілею інституту працівниками бібліотеки підготовлено віртуальну виставку «Перлини педагогічної творчості». На виставці представлено наукові та навчально-методичні видання викладачів інституту, які допоможуть у підвищенні фахового рівня педагогічних працівників, розвитку творчого потенціалу кожного вчителя, управлінця, їхнього інтелектуального й загальнокультурного рівня, оновленню професійних знань та удосконаленню набутих компетенцій. Книги, презентовані на виставці, допоможуть  формуванню громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів, патріотичному вихованню дітей та учнівської молоді, у підготовці до учнівських олімпіад, ДПА, ЗНО. Видання містять теоретичні та практичні матеріали для роботи в пілотних школах НУШ та дошкільних навчальних закладах. Посібники й підручники успішно апробовані, мають грифи Міністерства освіти і науки України.

Завітавши до бібліотеки інституту, ви можете ознайомитися з матеріалами виставки.