КОІПОПК

Лип 01 2021

Print this Запис

Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад

Комунальний навчальний заклад  Київської обласної ради  “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів” відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту та ПОЛОЖЕННЯ про порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» оголошує конкурс на заміщення посад:

  • Доцент кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти – 2 посади;
  • Старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти – 1 посада.

У конкурсі на заміщення посади доцента кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти можуть брати участь особи, які вільно володіють українською мовою, мають вищу освіту, науковий ступінь кандидата педагогічних наук та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років, наявність опублікованих не менше, як 5 наукових праць впродовж останніх трьох років, поділяють цінності корпоративної культури Інституту, вміють працювати у команді та готові постійно підвищувати рівень професійної компетентності й управлінської культури.

Термін подання документів до 30.07.2021 року включно.

  • Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, автобіографію, копії паспорта, ідентифікаційного коду, документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, згоду на обробку персональних даних, список опублікованих наукових праць і винаходів, завірених у встановленому порядку та перспективну програму діяльності на п’ять років.

Співробітники Інституту, які бажають взяти участь у конкурсі, подають лише заяву, список опублікованих наукових праць і винаходів та перспективну програму діяльності на п’ять років.

Документи надсилати на адресу:

вул. Ярослава Мудрого, 37
м. Біла Церква
Київська область

09107
Україна

Приймальня  тел.: (04563) 5-12-40
                        факс: (04563) 5-04-24,
E-mail:
 Kyiv_academy@ukr.net