КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ практичної психології і соціальної роботи

Маковкіна Наталія Олександрівна

завідувач відділу

моб.тел.: 095 300 67 30, 097 953 60 14

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Багдасарова Людмила Віталіївна

методист відділу

моб.тел.: 067 297 43 89

 

 Шелест Леся Василівна

методист відділу

моб.тел.: 098 270 44 75

               Контактний телефон: (04563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 130)

Email: сppsrkoipopk@ukr.net

 


У своїй діяльності відділ керується чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про відділ практичної психології і соціальної роботи Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». Відділ практичної психології і соціальної роботи функціонує як структурний підрозділ Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» і здійснює організаційну, координуючу, науково-методичну функції в галузі практичної психології та соціальної роботи.

Відділ практичної психології і соціальної роботи співпрацює з інститутами психології ім. Г.С. Костюка, спеціальної педагогіки, проблем виховання НАПН України, інститутом корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, інститутом інноваційних технологій МОН України та громадськими організаціями (Міжнародний жіночий правозахистний центр «ЛА Страда-Україна», громадська організація «Жіночий консорціум України», Представництво благодійної організації «Кожній дитині» в Україні, Всеукраїнська громадська організація «Крок за кроком», Всеукраїнська благодійна асоціація «Рівний-рівному»).

Основними напрямами діяльності відділу є:

 • здійснення аналізу, оцінки і прогнозу діяльності психологічної служби закладів освіти області з метою визначення перспектив та напрямів її розвитку, участь у формуванні регіональної освітньої політики в даному напрямі;
 • упровадження досягнень психологічної науки та перспективного досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти області;
 • забезпечення постійного методичного супроводу і надання консультативно-методичної допомоги районним, міським кабінетам практичної психології і соціальної роботи та працівникам психологічної служби закладів освіти області;
 • участь в атестації працівників психологічної служби закладів освіти області;
 • навчальна діяльність, організація та проведення фахових і проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації практичних психологів, соціальних педагогів, консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій;
 • створення єдиної інформаційної системи психологічної служби області;
 • участь в експертизі діяльності закладів та відділів, управлінь освіти;
 • координація інноваційної та науково-дослідної роботи у галузі практичної психології і соціальної роботи в регіоні.

 

Результати діяльності:

 • Шевченко А. М., Шелест Л. В. Профілактика та подолання булінгу в освітньому середовищі : методичний посібник / А. М. Шевченко, Л. В. Шелест. – КНЗ КОР «КОІПОПК». – Біла Церква. – 2019. – 70 с.
 • Шелест Л. В. Гендерний аспект у вихованні дошкільників / Гендерне виховання в ДНЗ / Видавнича група «Шкільний світ», Київ, 2018. – 108 с.
 • Шелест Л. В. Теоретично-методичні основи гендерного виховання та розвитку гендерних установок дітей дошкільного віку : семінар-практикум / Гендерне виховання в ДНЗ / Видавнича група «Шкільний світ», Київ, 2018. – 108 с.
 • Формування життєвих компетенцій вихованців інтернатних закладів засобами проектної діяльності / Маковкіна Н. О. / Життєзнавство в сучасній школі: від теорії до практики : практико зорієнтований посібник / за редакцією І. Г. Єрмакова. − К. : Видавництво «ЛІПС», 2017. − 590 с.
 • Багдасарова Л. В. Психологічний супровід сімей учасників антитерористичної операції : посібник /          Л. В. Багдасарова,  Л. Г. Радченко. – Біла Церква, 2017. – 106 с.
 • Багдасарова Л. В. Проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах у 2017/2018 роках // Інформаційно-методичний збірник [спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки КОДА та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»]. – № 5 (199) 2017 від 30.05.2017 – Біла Церква, 2017.
 • Резніченко Л. В. Світ праці і обрії пізнання : педагогічна рада / Л. В. Резніченко, Н. А. Сільченко, Л. В. Шелест / Засідання педради в ДНЗ. Дитячий садок. Бібліотека / Видавнича група «Шкільний світ», Київ, 2017. – 156 с.
 • Поліщук О. В. Психологічні особливості розв’язання міжособистісних конфліктів підлітків в умовах інтернатного закладу : методичний посібник / О. В. Поліщук / за заг. ред. Н. О. Маковкіна. – Володарка. – 2016. – 87 с.
 • Моніторинг як засіб відстеження динаміки змін в освітній системі «Формування соціально-моральних якостей дошкільника» / Методична робота в ДНЗ / В. В. Семізорова (упорядник), Л. В. Резніченко., Н. А. Сільченко., Л. В. Шелест та інші / Видавнича група «Шкільний світ», Київ, 2016. – 252 с.

Віртуальний методичний кабінет