КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ початкової освіти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ткаченко Любов Петрівна,
завідувач відділу

Мобільний телефон: 0688129816

E-mail: tkach_love@ukr.net

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ткаченко Аліна Олександрівна
методист відділу

E-mail: alina.tkachenko@outlook.com

  Романюк Ольга Володимирівна
методист відділу

E-mail: olya-romaniuk@ukr.net

Відділ початкової освіти функціонує як структурний підрозділ КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» відповідно до Положення про відділ та Статуту закладу. Сьогодні відділ здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року, Державного стандарту початкової загальної освіти, Концепції розвитку післядипломної освіти в Україні,  Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та з урахуванням вимог чинних навчальних програм  для учнів 1-4 класів.

Основною метою діяльності відділу початкової освіти є пошук шляхів модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня, удосконалення форм організації їх неперервного навчання.

Пріоритетні напрями роботи відділу початкової освіти визначено обласними програмами «Вчитель», «Сільська школа», «Обдарована дитина». Зокрема, це:

 • розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти;
 • упровадження в практику нових навчальних програм для початкової школи, інноваційних технологій;
 • розробка програмового та навчально-методичного забезпечення варіативної складової навчального плану;
 • удосконалення системи безперервної освіти, організація підвищення фахової кваліфікації вчителів початкових класів за дистанційною формою навчання.

Основними завданнями роботи відділу початкової освіти є:

 • підготовка вчителів до системного бачення та реалізації багатокомпонентного змісту початкової освіти шляхом гуманізації, інтеграції, індивідуалізації, диференціації навчально-виховного процесу, компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів, упровадження прогресивних технологій;
 • спрямування діяльності педагогів на оновлення змісту початкової освіти, виконання завдань Державного стандарту, переосмислення ролі вчителя початкових класів на засадах компетентнісної освіти;
 • розвиток професійної компетентності вчителя шляхом збагачення знань з психології, педагогіки, філософії, соціології, методик викладання основ наук;
 • підвищення рівня загальної, психолого-педагогічної, емоційно-комунікативної культури педагога-дослідника;
 • організація та проведення апробації навчальної літератури, електронних засобів навчального призначення;
 • створення умов для розкриття творчого потенціалу педагогів та учнів у процесі організації інтерактивних форм методичної роботи, участі в фахових конкурсах педагогічної майстерності; підготовки обдарованих дітей до участі в інтерактивних учнівських конкурсах, турнірах, олімпіадах; упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес початкової школи;
 • надання педагогічним працівникам адресної допомоги з актуальних проблем організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня;
 • створення інформаційно-довідкового банку даних діяльності початкової школи.

Реалізація поставлених завдань обумовила реальну потребу пошуку нових форм, методів та засобів роботи з педагогами. Практика роботи свідчить, що однією з найперспективніших форм поновлення знань педагогів у післядипломний період є організація навчання  за дистанційною формою.

На запити педагогічних працівників школи І ступеня  запропоновано курси фахового підвищення кваліфікації з проблем «Компетентнісний підхід до реалізації змісту природничо-математичної освіти молодших школярів» (розробники А.О. Седеревічене, І.М. Дишлева), «Формування здоров’язбережувальної компетентності молодшого школяра» (розробник І.М. Дишлева),  «Формування читацької компетентності молодшого школяра» (розробник Л.П. Ткаченко), «Формування ІКТ-компетентності вчителів початкових класів» (розробники В.М. Гудима, Л.П. Ткаченко), «Організація навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» (розробники І.В. Гавриш, А.О. Седеревічене), «Упровадження інноваційних технологій у практику роботи початкової школи» та «Психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми».

Навчально-методичний кабінет початкової освіти співпрацює з юридичними та фізичними особами, установами, закладами та громадськими організаціями, зокрема, відділом початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком», Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом ім. Г. Сковороди.

Системною є співпраця відділу з Білоцерківським гуманітарно-педагогічним коледжем: проводяться спільні засідання циклових комісій, розробляються плани та сценарії конкурсів, виховних заходів. Спільно з викладачами коледжу працівники відділу організовують та проводять  для студентства семінари, конференції, педагогічні читання, зустрічі з педагогами-новаторами.

 

Працівники відділу початкової освіти:

Седеревічене Алла Олексіївна

За фахом – учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «вчитель-методист». Регіональний координатор науково-педагогічного проекту «Інтелект України».  Нагороджена Знаком «Відмінник освіти України», Грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток освіти в області та високі показники в роботі.

Публікації у виданнях ВАК:

 1. Седеревічене А. О. Дистанційна освіта: перепідготовка вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм // Початкова школа. – 2003. –  №11. – С. 9-10.
 2. Седеревічене А. О. Інтегрований підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів у «школі-родині» // Початкова школа. – 2008. –  №3. – С. 33-38.
 3. Седеревічене А.О.  Дидактичні можливості курсу «Елементи геометрії». Система завдань / А.О. Седеревічене  // Початкова освіта. – 2012. – №8 (632). – С. 5-31.
 4. Бачинська Є.М., Ушмарова В.В., Седеревічене А.О. Підготовка вчителів до роботи в      1-4 класах, що працюють за всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України» // Рідна школа. – 2013. – №12. – С. 69-74.

Посібники:

 1. Седеревічене А. О. Дидактичний матеріал до занять з математики. 1 клас: методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – 88 с.
 2. Готуємо дитину до школи: Методичний посібник / Упорядник Седеревічене А.О. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. –  144  с.
 3. Седеревічене А.О. 100 завдань з лексики: Методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 60 с.
 4. Йолкіна Л.В., Седеревічене А.О., Шереметьєва Н.М. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою: збірник тестів для учнів 5 класу. – К.: Генеза, 2013. – 28 с.
 5. Збірник орієнтовних завдань для укладання контрольних робіт за курс початкової школи: Українська мова. Читання. Математика / Л.І. Лаптєва, Н.І. Лунько, А.О. Седеревічене, О.П. Третяк. – К.: Грамота, 2015. – 104 с.
 6. Україна – єдина країна: Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Книга 4 / упоряд.: А Лотоцька, Г. Древаль. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – С. 1-30.

Тези:

 1. Седеревічене А.О. Підготовка вчителів початкових класів до реалізації інноваційного проекту «Інтелект України» в системі післядипломної педагогічної освіти / А.О. Седеревічене // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти: тези Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. ред. В.В.Олійника, Н.І.Клокар, А. Заманова, М.В. Кухарєва, Н.С. Побірченко, Е.Р. Баграмяна, М.А. Дмитрієвої. – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С. 150-151.

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації щодо формування міцних обчислювальних навичок у молодших школярів / Інформаційно-методичний збірник КОІПОПК. – Біла Церква. – 2009. – №2. – С. 52-53.
 2. Седеревічене А.О. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів  у процесі роботи над складеною задачею / А.О. Седеревічене  // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване видання головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів  – 2011. – № 9 (131). –  С. 57-64.
 3. Седеревічене А.О.  Методичні рекомендації щодо формування геометричної складової математичної компетентності молодшого школяра / А.О. Седеревічене  // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване видання головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів  – 2012. – № 9 (143). –  С. 51-53.
 4. Седеревічене А.О. Методичні рекомендації щодо організації обчислювальної діяльності другокласників на заняттях з математики за новою програмою / А.О. Седеревічене  // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване видання головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів  – 2013. – № 9 (155). –  С. 77-80.
 5. Седеревічене А.О. Методичні рекомендації щодо вивчення таблиці множення на заняттях з математики в початковій школі / А.О. Седеревічене  // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване видання Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  – 2015. – № 3 (173). –  С. 26-36.

 

Ткаченко Любов Петрівна

За фахом – вчитель початкових класів, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, має педагогічне звання «викладач-методист». Регіональний координатор технології «Росток». Ткаченко Л.П. нагороджена Грамотами Міністерства освіти і науки України, Почесною грамотою управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток освіти в області та високі показники в роботі.

Публікації:

 1. Ткаченко Л.П.  Впровадження  принципу  індивідуалізації в навчально-виховний процес школи І ступеня // Початкова школа, 2003. – №11. – С. 13-15.
 2. Програмове та навчально-методичне забезпечення освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної совіти // Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина II / За ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква, 2003. – С. 104.
 3. Методичні матеріали для вчителів початкових класів з проблем реалізації нових освітніх програм 4-річної початкової школи (дистанційна форма навчання). Частина ІІІ /За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква, 2004. – 117 с.
 4. Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах / Авт. та упор. Седеревічене А.О., Ткаченко Л.П. – Вид.2-е, перероб. і доп. Біла Церква: КОІПОПК, 2005. – 96 с.
 5. В.М.Гудима, Л.П.Ткаченко Київщинознавство. 4 клас: Навчально-методичний посібник. – Біла   Церква: КОІПОПК, 2006. – 138 с.
 6. Ткаченко Л.П. Система творчих завдань з читання. 2 клас. – Біла Церква: КОІПОПК,       2006.- 112 с.
 7. Ткаченко Л.П. Система творчих завдань з читання. 3 клас. – Біла Церква: КОІПОПК,       2007.- 100 с.
 8. Програми курсів за вибором. 1-4 класи / Авт. та упор. Седеревічене А.О., Ткаченко Л.П. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – 180 с.
 9. Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в початкових класах / Авт. та упор. Седеревічене А.О., Ткаченко Л.П. – Вид.2-е, перероб. і доп. Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – 76 с.
 10. Ткаченко Л.П., Гудима В.М. Київщинознавство. 3 клас. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. –  132 с.
 11. Уроки математики в 1 класі. Тема “Рівняння” (за науково-педагогічним проектом “Росток”) : навчально-методичний посібник / упорядники: Н.І. Клокар, Л.П.Ткаченко / за заг. ред. Н.І. Клокар.  – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – 99 с.,  2012.
 12. Ткаченко Л.П. Методичні рекомендації «Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського у процесі формування морально-етичних цінностей молодшого школяра» / Л.П.Ткаченко // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване видання головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів – 2012. – №12(146). – С.59-69.
 13. Методичні рекомендації щодо роботи за новим підручником «Українська мова. 2 клас» (авт.М.Д.Захарійчук), який входить до навчально-методичного комплекту з української мови для 2 класу. –  Електронний ресурс – Режим доступу: http://www.www.kristti.com.ua/detail_content.php?id=602&level2=70&level1=15
 14. Ткаченко Л.П. Методичні рекомендації щодо вивчення творчості Т.Г.Шевченка у початковій школі / Л.П.Ткаченко // Інформаційно-методичний збірник: Спеціалізоване видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів – 2014. – №1(159). – С.57-62.

 

Ткаченко Аліна Олександрівна

За фахом – вчитель початкових класів, вчитель української мови та літератури. Ткаченко А.О. нагороджена Грамотою головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.