КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ суспільствознавчих предметів

Гребенчук Тетяна Олександрівна,
завідувач відділу

телефон: 067 445 89 16

e-mail: grebenchuk_t_o@ukr.net

Іванченко Валентина Василівна
методист відділу

телефон: 097 123 36 22

e-mail: valentyna.v.iv@gmail.com

Тіщенко Анна Володимирівна

методист відділу

телефон: 096 075 04 13

e-mail: tischenkoanna@ukr.net

 

Віртуальні методичні кабінети:

Основні завдання діяльності відділу методики викладання
суспільствознавчих предметів

 • організаційне, методичне забезпечення фахових курсів підвищення кваліфікації учителів суспільствознавчих предметів;
 • організація і координація процесу розроблення програмно-методичних комплексів підвищення кваліфікації педагогів для фахових курсів підвищення кваліфікації;
 • формування банку навчальних матеріалів для наповнення програм освітньої діяльності фахових курсів підвищення кваліфікації;
 • надання методичної допомоги районним та міським методичним кабінетам, центрам, керівникам районних (міських) методичних об’єднань учителів історії та правознавства;
 • надання методичної допомоги навчальним закладам з питань упровадження інноваційних технологій навчання у систему загальної середньої освіти;
 • організація підготовки фахівців для роботи з обдарованими учнями (консультації, семінари, курси та ін.);
 • моніторинг якості фахових курсів підвищення кваліфікації вчителів суспільствознавчих предметів у регіоні, розроблення пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення;
 • вивчення та впровадження передового досвіду використання новітніх технологій навчання;
 • проведення інструктивно-методичних нарад та науково-практичних семінарів, конференцій для педагогічних працівників з проблем викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»;
 • координування роботи методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, керівників районних, міських методичних об’єднань учителів суспільствознавчих предметів
 • написання методичних рекомендацій щодо викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» у загальноосвітніх навчальних закладах області;
 • навчально-методичне консультування педагогічних працівників профільних предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» та працівників методичної служби відділів освіти.

Діяльність відділу здійснюється за напрямами:

 • Система шкільної суспільствознавчої освіти в Україні та основні напрями її розвитку і вдосконалення.
 • Здійснення організаційного-методичного супроводу фахових курсів підвищення кваліфікації учителів суспільствознавчих предметів.
 • Методика навчання суспільствознавчих предметів.
 • Реалізація міжпредметних зв’язків та міжкурсових зв’язків, інтеграція у викладанні предметів освітньої галузі «Суспільствознавство».
 • Упровадження новітніх освітніх технологій у практику загальноосвітніх навчальних закладів.
 • Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Виховання в молодого покоління почуття патріотизму,  активної громадянської позиції та формування загальнолюдських цінностей.
 • Апробація навчальної літератури, рецензування навчально-методичних матеріалів учителів Київщини.
 • Організація та проведення інтелектуальних та творчих  конкурсів серед учнівської молоді.
 • Організація та проведення професійних конкурсів педагогічної майстерності.

Для організації навчальної діяльності педагогічних працівників пропонуємо:

 • набір методик та інноваційних освітніх технологій навчання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство».;
 • консультативну допомогу, супровід впровадження новітніх освітніх технологій у практику загальноосвітніх навчальних закладів;
 • матеріали для проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства, конкурсів професійної майстерності педагогічних працівників.
 • інформацію про діяльність неурядових громадських організацій, які сприяють навчанню молоді і дорослих основ демократії, механізмів реалізації та захисту прав і свобод людини.

На допомогу вчителю