КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ дистанційної освіти

borbit_alla_(1)[1]

Борбіт Алла Вікторівна,

завідувач відділу 

kostinska

Желдак Оксана Леонідівна,

методист відділу

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мазуркевич Ірина Валеріївна, 

методист відділу

Метою функціонування відділу є забезпечення методичних, навчально-технологічних, інформаційних умов здійснення неперервної освіти педагогічних працівників, діяльності та розвитку регіональної системи освіти; створення та забезпечення умов індивідуалізації навчального процесу, удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок слухачів за місцем їх проживання (перебування) з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

Основними напрямами діяльності відділу дистанційної освіти є:

 1. організаційне і методичне забезпечення впровадження дистанційної освіти в регіоні;
 2. інформування та координація роботи регіональних методичних служб із педагогічними працівниками з питань впровадження та реалізації дистанційної освіти;
 3. надання методичної та консультативної допомоги працівникам академії з питань розроблення навчально-методичного забезпечення дистанційної освіти;
 4. співпраця з установами, вищими навчальними закладами, інститутами післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку дистанційної освіти;
 5. створення Web-середовища дистанційної освіти.

Зі змістом діяльності відділу можна ознайомитися у розділі Дистанційна форма навчання

Нормативно-правова база 

 1. Закон України (від 05.09.2017 № 2145-VIII) “Про освіту”
 2. Закон України (від 25.07.2015 №1556-VII) “Про вищу освіту”
 3. Указ Президента України (від 17.04.2002 № 347/2002) “Про Національну доктрину розвитку освіти”
 4. Закон України  (від 04.02.1998 №7498-ВР) “Про Національну програму інформатизації”
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України (від 07.07.2000 № 293 м.Київ) “Про створення Центру дистанційної освіти в Україні”
 6. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні (від 20 грудня 2000р.)
 7. Наказ Міністерства освіти і науки України (від 25.04.2013 №466) “Про затвердження Положення про дистанційне навчання”
 8. Постанова Кабінету Міністрів України (від 7 грудня 2005р. №1153) “Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки”
 9. Закон України (від 09.01.2007 №537-V) “Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки
 10. Наказ Міністерства (від 30.10.2013 № 1518) “Про затвердження Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за дистанційною формою навчання”

rez_robotuРезультати діяльності

 1. Борбіт А.В. Інформація про результати курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання у 2018-2019 н.р. / А. В. Борбіт, О.Л. Желдак // Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і науки КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК». – №7-8 (225-226) (серпень). – 2019. – С. 44-52;
 2. Борбіт А.В. Інформація про результати курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання у 2017/2018 н.р. / А.В.Борбіт, О.Л. Костінська // Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і науки КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК». – № 8(214) (серпень). – 2018. – С.44-53.
 3. Борбіт А.В. Інформація про результати курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання у 2016/2017 н.р. / А.В.Борбіт, О.Л. Костінська // Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і науки КОДА та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – № 7(201) (липень). – 2017. – С.61-68.
 4. Борбіт А.В., Мазуркевич І.В.  Мережева модель дистанційного навчання педагогів Київської області / Борбіт А.В., Мазуркевич І.В. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015 . – № 6.

 5. Довгань А.І., Мазуркевич І.В. Сучасні підходи до формування підприємливості та ініціативності як важливої компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Довгань А.І., Мазуркевич І.В. // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2015 . – № 6.

 6. 1. Мазуркевич І.В. Блог учителя як засіб дистанційного навчання учнів / І.В. Мазуркевич // Спеціалізоване педагогічне видання департ. осв. і науки КОДА та КОІПОПК «Інформаційно-методичний збірник. Лютий 2014, №1 (160) / 2014. – С.91-97.
 7. Борбіт А.В. Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Київщини за дистанційною формою навчання із використанням системи “Прометей” // Комп’ютер у школі та сім`ї. – Київ. – 2006. – №7. – С.19-22.

 8. Борбіт А.В. Модель організації та проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання в Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів [Електронний ресурс] / А.В.Борбіт // Народна освіта. – 2007. – Випуск 2. – Режим доступу:http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/borbit/borbit.htm

 9. Ковальова С. В., Борбіт А.В., Андрагогічний підхід до підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін за дистанційною формою навчання / С. В. Ковальова, А.В. Борбіт // Збірник наукових праць та матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Післядипломна педагогічна освіта» / За редакцією І.А. Зязюна, В.Г. Кременя. – Київ, 2011.

 10. Natali Klokar, Natali Benderets, Alla Borbit Model of the Regional System of Distance In-service Teacher Training in Ukraine and ITS Implementation / Klokar N., Benderets N., Borbit A. // Journal of Research in Innovative Teaching. Publication of National University. La Jolla, CA USA. – march 2011. – volume 4, Issue 1. – p.93 – 106

 11. Ковальова С.В., Борбіт А.В. Андрагогічний підхід до підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін за дистанційною формою навчання // Мистецька освіта: теорія, світовий досвід, прогноз: матеріали наукової Інтернет-конференції (Умань, 16 листопада, 2011 р.). – Умань: П.П. Жовтий О.О., 2011. – С.114-122.

 12. Ковальова С.В., Борбіт А.В., Організація та зміст дистанційного навчання вчителів художньої культури в умовах підвищення кваліфікації / С.В.Ковальова, А.В. Борбіт // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. ред. В. В. Олійника (голова), Н. І. Клокар (заступник голови), М. В. Кухарєва, А. Заманова, Н. С. Побірченко, Е. Р. Баграмяна, М. А. Дмитрієвої . – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С.134-136

 13. N.M.Benderets, A.V.Borbit Model of the Regional System of Distance In-Service Teacher Training in KyivRegion and its Implementation / Benderets N.M., Borbit A.V. // [Електронний ресурс] Народна освіта. – 2013. – Випуск 3. – Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1594

Методичні рекомендації

 1. Борбіт А.В. Методичні рекомендації щодо використання програмно-інструментального комплексу “Прометей” для слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання / Уклад. / За заг. ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 48 с. 
 2. Борбіт А.В. Підвищуємо кваліфікацію дистанційно // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації і Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – 2009. – №9(107). – С. 26-29.

 3. Борбіт А.В., Мазуркевич І.В. Настанова педагогам, які обрали дистанційну форму навчання на курсах підвищення кваліфікації: методичні рекомендації / А.В.Борбіт, І.В.Мазуркевич // Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і науки КОДА та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – № 6 (200) (червень). – 2017. – С.62-66.
 4. Борбіт А.В. Використання системи дистанційного навчання E-Science для слухачів курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання / А.В.Борбіт // Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і науки КОДА та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – № 9 (203) (вересень). – 2017. – С.42-53.
 5. Борбіт А.В. Інструкція щодо використання системи дистанційного навчання T-LEARNING для слухачів курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання) / А.В.Борбіт // Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і науки КОДА та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – №1- 2 (207-208) (січень-лютий). – 2018. – С.35-54.
 6. Борбіт А.В., Мазуркевич І.В., Костінська О.Л. Використання системи дистанційного навчання E-Science, T-Learning для підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання: методичний збірник / Алла Вікторівна Борбіт , Ірина Валеріївна Мазуркевич, Оксана Леонідівна Костінська. – Біла Церква. – КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 2018. – 49 с.