КОІПОПК

↑ Повернутись до Структура Інституту

Print this Сторінка

Бібліотека

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Суткова Валентина Олександрівна,

завідувач бібліотеки

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Веровенко Віра Сергіївна,

бібліотекар

Контактний телефон: (04563) 5-12-41 (зєднати з абонентом 118)

 

Бібліотеку створено в 1985 році як спеціалізовану бібліотеку навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації – Білоцерківського педагогічного училища. Структурним підрозділом Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» бібліотека є з 1999 року.

Основні завдання бібліотеки:

 • створення високоефективної системи бібліотечно-інформаційного обслуговування наукових, науково-педагогічних та управлінських кадрів, вчителів, студентів та інших користувачів, що потребують професійної інформації;
 • розвиток інформаційних потреб користувачів у процесі навчання та самоосвіти;
 • формування галузевого інформаційного ресурсу відповідно до напрямів роботи академії та інформаційних потреб користувачів;
 • аналітико-синтетичне опрацювання документів;
 • бібліотечно-інформаційне забезпечення наукової діяльності та навчально-виховного процесу шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування всіх категорій користувачів;
 • ведення і ефективне використання довідково-пошукового апарату бібліотеки для багатоаспектного розкриття фондів через систему каталогів і картотек;
 • формування фонду довідкових та інформаційних видань, повнотекстових баз даних з актуальних педагогіко-психологічних питань;
 • організація бібліотечно-бібліографічного та довідково-інформаційного обслуговування користувачів з питань педагогічної науки та практики;
 • спрямування роботи бібліотеки на популяризацію науково-педагогічної, психологічної, методичної, навчальної літератури та інших інформаційних ресурсів для підвищення педагогічної майстерності освітянських кадрів;
 • розширення асортименту бібліотечно-інформаційних послуг, підвищення якості їх виконання, завдяки використанню сучасної комп’ютерної техніки, нових інформаційних технологій та електронного каталогу;
 • виховання засобами бібліотечно-бібліографічної роботи потреб у загальноосвітньому та професійному читанні і вміння орієнтуватися в потоці інформації, бути на рівні високих вимог, що ставляться перед освітянською галуззю сьогодні.

Бібліотека відповідно до покладених на неї завдань:

 • формує бібліотечний фонд вітчизняними, зарубіжними документами галузевої тематики; науковою, навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, виданнями з суміжних галузей знань та електронними документами; загальнопедагогічними, психологічними, фаховими, науково-пізнавальними та громадсько-політичними періодичними виданнями;
 • здійснює облік документів, що надійшли до бібліотеки;
 • забезпечує довготривале зберігання бібліотечного фонду відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та нормативів розміщення документів;
 • здійснює довідково-інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів;
 • надає вільний доступ користувачам до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів.

Бібліотека академії пропонує до послуг користувачів 31405 примірників наявного фонду науково-педагогічної, психологічної, навчально-методичної літератури, видань з суміжних галузей знань, науково-популярної, довідкової, художньої літератури, електронних видань.

Щороку бібліотека передплачує понад 220 найменувань періодичних видань – наукових, загальнопедагогічних, психологічних, управлінської діяльності, фахових, науково-пізнавальних та громадсько-політичних.

Ведеться електронна бібліографічна база даних книг, періодичних видань в автоматизованій бібліотечній системі «ІРБІС».