КОІПОПК

Print this Сторінка

Центр Громадянської Освіти Польщі в Україні

1Центр Громадянської Освіти  – неурядова освітня інституція, яка функціонує з 1994 року. ЦГО поширює серед громадськості головні знання, необхідні для побудови демократичної правової держави і громадянського суспільства, а також розкриває зміст практичних умінь та організовує програми та проекти вдосконалення вчительської майстерності, зареєстроване Міністерством народної освіти Польщі.

Мета –  підготовка громадян певної країни до відповідального і творчого виконання суспільних та політичних ролей відповідно до інтересів своєї країни, зокрема, підготовити до подібної активності місцеві спільноти

Центр Громадянської Освіти  залучає до суспільної роботи студентів, військових строкової служби, службовців, учителів та ін.

Функції: навчальна, комунікативна, агітаційно-заохочувальна, орієнтація на суспільно-громадську активність

ЦГО співпрацює з такими закордонними партнерами:

 • територіальні адміністрації;
 • Фундація ім. Стефана Баторія;
 • Польсько-Американська Фундація Свободи;
 • Посольство Сполучених Штатів;
 • The Pew Charitable Trusts;
 • U.S. Department of Education;
 • American Council of Learned Societies;
 • Phare and Tacis Democracy Programme;
 • Державний університет Огайо.

Контакти:

 • ul. Stanisława Noakowskiego 10
 • Варшава
 • +48 22 875 85 40

Офіційний веб-сайт: http://www.ceo.org.pl/