КОІПОПК

Print this Сторінка

Гуманіст. Мислитель. Педагог (до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського)

Гуманіст. Мислитель. Педагог

(до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського, 1918-1970) видатного українського педагога-гуманіста, Героя Соціалістичної Праці, члена-кореспондента АПН СРСР, кандидата педагогічних наук, директора школи, вчителя, дитячого письменника

 

Тільки книга створює школу.

Тільки ставлення до книги

як до найважливішої і вічної,

неперехідної духовної цінності

створює ставлення до школи,

як до колиски народу.

                                                    В. Сухомлинський

В. О. Сухомлинський увійшов в історію української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна особистість.

В. О. Сухомлинський вбачав мету виховання в розвитку творчих сил і здібностей особистості в умовах колективу й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю та саморозвиток. З позицій гуманізму, загальнолюдських цінностей, витоки яких лежать в українській духовності, її моральних імперативах та культурах, педагог розглянув виховання особистості як пізнання, духовність, працю.

В. О. Сухомлинський включив українську народну педагогіку в систему різнобічних педагогічних впливів, вважав її основою формування особистості. Великого значення він надавав прищепленню любові до рідного слова. Зважаючи на це, педагог створив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі.

Різноплановий та багатоаспектний творчий доробок В. О. Сухомлинського налічує 48 книг, 500 наукових статей, більше як 1500 оповідань і казок для дітей. На початок ХХІ століття вийшло 65 його творів тиражем близько 15 млн примірників. Вони перекладені на 59 мов народів світу. Найбільш відомі книги В. О. Сухомлинського: «Серце віддаю дітям» (видана на 32 мовах світу, має 55 видань); «Народження громадянина»; «Павлиська середня школа»; «Як виховати справжню людину»; «Сто порад учителеві»; «Розмова з молодим директором»; «Книга про любов» та інші.

Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського глибоко вивчається в Україні та багатьох країнах світу. У листопаді 1990 року засновано Українську асоціацію Василя Сухомлинського, цього ж року в Німеччині (м. Марбург) було створене Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського, з 1998 року спадщину педагога популяризує Всекитайське товариство прихильників В. Сухомлинського.    

___________________________________________________________________

 сторінки віртуальної виставки

Розділ І. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського

Розділ ІІ. Василь Сухомлинський – дітям

Розділ ІІІ. Гортаючи сторінки пам’яті

Розділ ІV. В єдності теорії і практики

Розділ V. Бібліографія публікацій