КОІПОПК

Лют 22 2019

Print this Запис

Громадянська відповідальність учителя Нової української школи: реалізація базових принципів ОДГ/ОПЛ у змісті післядипломної педагогічної освіти

21 лютого 2019 р. на базі КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  проведено круглий стіл науково-педагогічних працівників кафедри суспільно-гуманітарної освіти з проблеми «Громадянська відповідальність учителя Нової української школи: реалізація базових принципів ОДГ/ОПЛ у змісті післядипломної педагогічної освіти».

У ході роботи були опрацьовані такі ключові  питання:

  • Цілі, базові принципи і  підходи освіти для громадянства і освіти з прав людини, їх реалізація у змісті післядипломної педагогічної освіти в контексті суспільних викликів і змін, потреб Нової української школи.
  • Громадянська відповідальність вчителя Нової української школи як ресурс формування громадянської компетентності та відповідальності учнів.
  • Технології та інструменти реалізації наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» (у змісті оновлених програм 5-9 класів),  спрямованої на формування діяльного члена громади і суспільства, який розуміє принципи і механізми функціонування суспільства, є вільною особистістю, яка визнає загальнолюдські й національні цінності та керується морально-етичними критеріями і почуттям громадянської відповідальності у власній поведінці.

Тренери проекту Ковальова С.В., Мірошник С.В. зосередили увагу науково-педагогічних працівників на  ключовій громадянській компетентності  як функції демократичного освітнього середовища, на необхідності розвитку громадянської відповідальності вчителя як провідника демократичних змін, розкрила можливості створення міжнародного освітнього електронного ресурсу – сайт «Живемо в демократії», призначений для розвитку та утвердження демократії і прав людини в школі,  у процесі післядипломної освіти педагогічних працівників.

У ході роботи учасники круглого столу моделювали  навчальні ситуації на принципах і прийомах ОДГ/ОПЛ, виконували інтерактивні вправи, пов’язані із засвоєнням  знань про громадянську відповідальність («навчання про»), для розвитку розуміння і ставлення до громадянської відповідальності («навчання для розвитку розуміння та ставлень»), через здобуття практичного досвіду громадянської відповідальності («навчання через досвід»), реалізацією наскрізної змістової лінії «Громадянська відповідальність» у рамках практики викладання окремих предметів освітніх галузей. У цьому контексті вони відзначили практичну значущість і спрямованість ресурсу, оскільки мали можливість адаптувати матеріали для навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації, під час проведення заходів міжкурсового періоду, у самоосвітній діяльності, у практиці навчання громадянської освіти.

 Рефлексія

 

В цілому науково-педагогічні працівники відмітили, що громадянська освіта у закладах загальної середньої освіти є пріоритетом  у роботі кожного вчителя, кожного педагогічного колективу, і  тому на часі діяльності кафедр є проведення комплексу науково-практичних заходів, тренінгів, майстер-класів для набуття і обміну новим досвідом громадянської освіти, дисемінації кращих практик  демократії, які сприяють прискоренню процесів, що наближають Україну до європейських стандартів життя та демократії, формуванню активного, свідомого молодого покоління громадян демократичної держави.

Перейти на: https://kristti.com.ua/gromadyanska-vidpovidalnist-uchytelya-novoyi-ukrayinskoyi-shkoly-realizatsiya-bazovyh-pryntsypiv-odg-opl-u-zmisti-pislyadyplomnoyi-pedagogichnoyi-osvity/