КОІПОПК


Сер 05 2022

Print this Запис

5 серпня завершили онлайн навчання вчителі предметів мистецької освітньої галузі, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти у 5 класах ЗЗСО області

Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися (Сенека)

5 серпня завершили онлайн навчання вчителі предметів мистецької освітньої галузі, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти у 5 класах ЗЗСО області. Всього, за 4 періоди у червні-липні навчанням було охоплено понад 700 вчителів мистецтва.

У ході педагогічної взаємодії вчителі мистецтва розглянули й обговорили  ключові питання нового Державного стандарту, який продовжує реформу “Нова українська школа”, й зокрема, ціннісні орієнтири, ключові компетентності з базовими знаннями, наскрізними вміннями, що поєднують компетентності та галузі. Особливу увагу вчителі-практики зосередили на осмисленні компетентнісного потенціалу мистецької освітньої галузі в контексті нового змісту модельної програми інтегрованого курсу “Мистецтво” для 5-6 класів , реалізації змістових ліній музичного та образотворчого мистецтва, способу укладання навчальної програми з допомогою конструктора, ефективного використання онлайн-ресурсів для вивчення предметів художньо-естетичного циклу (тренер Валерія Власова).

Вивчення цієї проблеми знайшло продовження в опрацюванні важливої теми,  пов’язаної з оцінюванням результатів навчальних досягнень учнів на уроках мистецтва в умовах Нової української школи (тренер Світлана Ковальова). Вчителі зацікавлено опанували нормативно-правову базу системи оцінювання в контексті нового Державного стандарту базової середньої освіти; детально зупинились на вимогах до обов’язкових результатів навчання учнів із мистецької освітньої галузі, продукували ідеї щодо змістового наповнення свідоцтва досягнень; ознайомились із “тонкощами” формувального оцінювання як дієвого інструменту для   розвитку мотивації успіху й досягнення  прогресу  у компетентнісному навчанні учнів. У процесі жвавої участі в дискусії обговорювались питання:  Як оцінювати учнів ефективно? Які стратегії формувального оцінювання підвищують самостійність учнів і як забезпечити ефективний зворотній зв’язок? У чому суть формувального оцінювання як навчання? Також педагоги активно залучились до виконання практичних завдань із використанням технік та інструментів формувального оцінювання, враховуючи специфіку мистецької діяльності, визначали цілі мистецького навчання за методикою Smart, набували нового досвіду, спираючись на досягнення науки й прийшли до простої, але  спільної думки: “ Мети й успіху  досягає той, хто цього прагне…”

Серед  домінантних  питань навчання  –  сучасні технології  організації освітнього процесу  на засадах компетентнісного підходу. Тренер Алла Дудка поділилася своїм досвідом впровадження інноваційних художньо-педагогічних технологій у  вивченні інтегрованого уроку мистецтва, зупинилась на  його  дидактичній структурі й композиції. На яскравих прикладах із мистецької практики  розкрила сутність, педагогічний інструментарій та системоутворюючі можливості інтегративної художньо-педагогічної технології, побудованої на міжвидових мистецьких порівняннях, зіставленнях, паралелях, аналогіях, асоціаціях, що занурюють у цілісне комплексне сприйняття художнього образу мистецтва, сприяють формуванню ключових і предметних компетентностей учнів, їхнього художньо-образного мислення та емоційного інтелекту.

Тренер Лариса Галкіна компетентно розкрила важливість інноваційного підходу, сутність інноваційних художньо-педагогічних і цифрових технологій мистецького навчання. Викладачка зосередила увагу на STEAM-освіті – як нового тренду в царині мистецтва й інтеграції, інструменту розвитку наскрізних умінь і компетентностей особистості. Викладач на прикладі власної практики продемонструвала, як реально поєднати наукові знання з мистецькими, ефективно та креативно подати їх на уроці.

Сьогодні, у зв’язку з війною, більшість дітей перебувають у стані хронічного стресу, відчувають тривожність. Тому, в кульмінації навчання вчителі з радістю залучились до майстер-класу, присвяченому арт-терапевтичній технології, яка впливає на збереження психологічного і психічного здоров’я (тренер Вікторія Опаряк). Уроки мистецта з використанням прийомів  і технік арт-терапії  знімають нерво-психічні перевантаження, активізують процеси критичного мислення, розвивають творчий потенціал. Вчителі мистецтва із захопленням виконали практичні завдання в різних техніках арт-терапії (дудлінг, зентангл, мандалотерапія, coffee-art, art-food, фото – та фільмотерапія), обмінялись враженнями від успішного отриманого результату.

Загалом зміст навчання мав цілісний, системний, динамічний і ціннісний  характер. Задоволення від самого процесу мистецької взаємодії і комунікації отримали й ті, хто навчався, й ті, хто навчав. Адже вчитель мистецтва, як носій духовних цінностей, провідник ідей Нової української школи транслюює цінності  мистецтва, яке в усі часи й епохи вчить “…мистецтву жити на землі”.

Педагоги Київщини подякували працівникам Інституту, що в такий складний для країни час, їм надали можливість вчитися – пізнавати нове й розвиватися, разом рухатися,  наближати Перемогу й переконливо вірити – Все буде Україна!