КОІПОПК

Тра 02 2018

Print this Запис

Всеукраїнські педагогічні читання (інтернет-конференція) з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням»

Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради проводить Всеукраїнські педагогічні читання з проблеми «Олександр Захаренко у діалозі з сьогоденням».

Захід проводиться у форматі інтернет-конференції.

Для розгляду пропонуються наступні питання:

  1. Новаторська педагогіка О.Захаренка в контексті ідей Нової української школи.
  2. Діяльнісний підхід у навчанні й вихованні – основоположна ідея педагогіки О.Захаренка.
  3. Діти, батьки, вчителі: нові форми співпраці на сучасному етапі.
  4. Соціокультурне середовище освітнього закладу як джерело розвитку особистості.
  5. Умотивований учитель: який він?

Матеріали для участі в інтернет-конференції надіслати не пізніше 30 травня 2018 року на адресу: olgakrutenko@ukr.net. Редколегія залишає за собою право відбору надісланих матеріалів при підготовці збірника до друку.

Детальна інформація за посиланням: http://oipopp.ed-sp.net/node/25378

Віртуальний музей О.А. Захаренка – http://oipopp.ed-sp.net/node/2

 

Перейти на: https://kristti.com.ua/vseukrayinski-pedagogichni-chytannya-internet-konferentsiya-z-problemy-oleksandr-zaharenko-u-dialozi-z-sogodennyam/