КОІПОПК

Вер 26 2018

Print this Запис

Обласна науково-практична конференція «Кластеризація туристичної галузі – вагомий важіль у культурно-освітньому та економічному розвитку Київщини»

Шановні колеги!

Із приємністю повідомляємо, що 10 жовтня 2018 року КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» та відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради, ГО Центр мистецтв та духовної культури «Образ» проводять обласну науково-практичну конференцію «Кластеризація туристичної галузі – вагомий важіль у культурно-освітньому та економічному розвитку Київщини»

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі конференції. Форма участі очна та заочна.

Напрями роботи конференції:

 1. Актуалізація цінностей культурно-історичної спадщини у виховній роботі з дітьми.
 2. Організація краєзнавчо-пошукової роботи учнівської та студентської молоді.
 3. Дослідження культурно-історичної спадщини – складова частина розвитку туристичної галузі.
 4. Стан туристичної інфраструктури Київщини: проблеми і перспективи.
 5. Формування туристичного кластера та ефективність його діяльності.

До участі в конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники, аспіранти і здобувачі, працівники районних і міських методичних служб, наукових лабораторій, керівники освітніх установ і навчальних закладів, учителі історії, краєзнавці та працівники музеїв.

В рамках роботи конференції відбудуться панельні дискусії.

Календар конференції:

 • подання заявок – до 10 жовтня 2018 року;
 • подання тез і статей у друкованому й електронному варіантах – до 30 жовтня 2018 року.

Заявки, тези та статті учасників конференції приймаються за адресою: кабінет № 403, корпус 2, КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, 09107.

E-mail: museum_koipopk@ukr.net

Контактна особа: Пількевич (Рокицька) О.Д., методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», тел. роб. 04563-5-04-41 (111), моб. (063) 684 98 34.

Публікація матеріалів

Тези і статті учасників конференції будуть представлені в збірнику матеріалів учасників конференції.

Стаття має відповідати тематиці конференції і сучасному стану розвитку науки. Автор несе особисту відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, за правильне цитування джерел та посилання на них.

За бажанням учасників конференції їхні статті можуть бути опубліковані у випуску електронного фахового видання «Народна освіта», зареєстрованому ВАК України як фахове педагогічне видання. Вимоги до оформлення статті до електронного наукового фахового видання «Народна освіта»: див.  КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область; 09107. E-mail: narodna_osvita@ukr.net

Вимоги до оформлення тез:

 • обсяг – до 3 сторінок;
 • формат аркуша паперу – А4;
 • орієнтація – книжна;
 • поля: верхнє, нижнє – 1,5 см, ліве, праве – 1,5 см;
 • шрифт – Times New Roman, 14 пт;
 • інтервал – одинарний;
 • абзац – 0,5 мм;
 • посилання на джерела – у квадратних дужках;
 • порядок розміщення матеріалів:

НАЗВА

(по центру, жирним шрифтом, великими літерами)

Ініціали та прізвище автора (по центру, жирним шрифтом, через інтервал після назви).

Назва установи/місце роботи (по центру, курсивом)

Текст тез (через інтервал після назви, з абзацу).

Посилання на джерела: [1, 117] або [1; 7; 9].

Література має бути оформлена згідно із стандартом “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис” (ДСТУ 7.1:2006).

Приклад:

Черніков П. І . Моніторинг професійної діяльності викладача навчального закладу / П. І. Черніков // Проблеми освіти. – Вип 56 : наук. зб. [МОН України, Ін-т іннова­ційних технологій і змісту освіти МОН МС України]. – К., 2018. – С. 35-40.

Місце проведення

Лекційна зала, корпус №1, о 10.30 год. КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла Церква, Київська область, Україна  09107.

Заявка

на участь в обласній науково-практичній конференції «Кластеризація туристичної галузі – вагомий важіль у культурно-освітньому та економічному розвитку Київщини»

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________

Посада ____________________________________________________________

Науковий ступінь ____________________________________________________

Вчене звання _______________________________________________________

Організація _________________________________________________________

Адреса організації, індекс _____________________________________________

Телефони __________________________________________________________

E-mail _____________________________________________________________

Назва виступу (до програми конференції)________________________________

Назва тез, статті (до збірника матеріалів учасників конференції)_____________

___________________________________________________________________

Назва статті (до електронного фахового видання «Народна освіта»)__________

___________________________________________________________________

Форма участі в конференції (очна, заочна)_______________________________

Пропозиції на адресу Оргкомітету ______________________________________

Перейти на: https://kristti.com.ua/oblasna-naukovo-praktychna-konferentsiya-klasteryzatsiya-turystychnoyi-galuzi-vagomyj-vazhil-u-kulturno-osvitnomu-ta-ekonomichnomu-rozvytku-kyyivshhyny/