КОІПОПК

Вер 07 2018

Print this Запис

Новий випуск видання “Інформаційно-методичний збірник” (№ 8/214, 2018)

Інформуємо про підготовку двісті чотирнадцятого випуску спеціалізованого педагогічного видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» «Інформаційно-методичний збірник», над яким працювали редакційна колегія та авторський колектив.

Ма­те­­ріали цього випуску збірника (№ 8/214, 2018) структуровано за роз­ділами: «100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського»,  «Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни­ків закладів освіти», «Науково-методичне забезпечення освіти».

У розділі І «100-річчя від дня народження Василя Сухомлин­ського» уміщено наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 19.07.2018 № 207 «Про відзначення 100-річчя від дня народження Василя Сухо­млин­ського у закладах освіти Київської області».

У розділі ІІ «Професійний розвиток керівників і педаго­гіч­них працівників закладів освіти» представлено публікацію про обласний серпневий форум освітян «Реформування сис­теми освіти Київської області: висока якість освіти, інтеграція у світовий простір, децентралізація – регіональні пріоритети», інформацію про діяльність КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
у 2017/2018 н. р., а також інформацію про результати курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою навчання у 2017/2018 н.р.

У розділі ІІІ «Науково-методичне забезпечення освіти» умі­ще­но публікації про структуру та змістове наповнення інфор­маційно-методичного збірника «Методичний порадник: організація та зміст освітньої діяльності у 2018/2019 навчальному році»; організацію, зміст та навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» в закладах загальної середньої освіти Київської області; упровадження  курсу «Культура добросусідства» в закладах освіти Київщини.

Експертизу матеріалів, представлених у розділах збірника, здій­сню­вали:

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педа­го­гіч­них наук;

Алєксєєва О.І., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат пси­хо­ло­гічних наук.

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали:
автор­ський колектив – науково-педагогічні і педагогічні праців­ники КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»:

Алєксєєва О.І., проректор КНЗ КОР ««Київський облас­ний інсти­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат пси­хологічних наук (2.2.);

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін­сти­­тут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педаго­гіч­них наук (передмова, 2.1., 2.2.);

Борбіт А.В., завідувач відділу дистанційного навчання КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (2.3.);

Костінська О.Л., методист відділу дистанційного навчання
КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педаго­гіч­них кадрів» (2.3.);

Матушевська О.В., методист вищої категорії відділу музейної освіти та бібліотечної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядип­ломної освіти педагогічних кадрів» (передмова, 2.1., 3.1.);

Микитюк Л.В., методист відділу виховної роботи та позашкіль­ної осві­ти, старший викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»  (3.3.);

Седеревічене А.О., старший викладач кафедри педагогіки, психо­ло­гії та менеджменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (3.2.);

відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев­ська О.В.;

комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка: Ткач О.Ю., редактор редакційно-видавничого підрозділу КНЗ КОР «Ки­їв­ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».

 

Електронний варіант випуску збірника розміщено в рубриці «Інформаційно-методичний збірник» на порталі інституту та в інформаційній системі інституту «Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу».

Перейти на: https://kristti.com.ua/novyj-vypusk-vydannya-informatsijno-metodychnyj-zbirnyk-8-214-2018/