КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ виховної роботи та позашкільної освіти

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Боярчук Ольга Іллівна,
завідувач відділу

Контакти:
моб. тел: 067 769-00-21,
e-mail: boyar4uk@ukr.net

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Микитюк Людмила Володимирівна,
методист відділу

Контакти:
моб. тел: 097 822-54-28, 063 854-02-17,
e-mail: lmikityk@ukr.net.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Славінська Марина Олександрівна,
методист відділу

Контакти:
моб. тел: 097 750 92 04
e-mail: mari_slav@ukr.net

 

Віртуальний кабінет виховної роботи

Гаврилюк - Фото

Гаврилюк Валерій Юрійович

методист відділу

Контакти:
моб. тел.:
066-755-47-87
e-mail:
spivogray@ukr.net
web:
spivogray.wix.com/valeriy-gavrylyuk

 

Віртуальний кабінет позашкільної освіти
Віртуальний кабінет позашкільної освіти на Google +
Віртуальний кабінет позашкільної освіти на Facebook

Стрічка новин відділу на порталі Інституту

 

Актуально. Важливо:

Місія та зміст діяльності відділу:

Мета діяльності відділу виховної роботи та позашкільної освіти – забезпечення методичних, навчально-технологічних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти керівних, методичних і педагогічних кадрів, науково-методичний супровід діяльності та розвитку регіональної системи виховної роботи та позашкільної освіти.

Завдання діяльності відділу

 • методичні та науково-методичні послуги – науково-методичний супровід освітньої діяльності районних/міських методичних кабінетів, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області, впровадження здобутків сучасної психолого-педагогічної науки, інноваційних технологій навчання та виховання в педагогічну практику, розроблення їх програмного й навчально-методичного забезпечення;
 • навчально-технологічні послуги – підвищення фахової кваліфікації керівних, методичних і педагогічних кадрів навчальних закладів;
 • експертно-аналітичні послуги – моніторинг якості управлінської, методичної та навчально-виховної діяльності системи освіти регіону, експертна оцінка навчально-методичних матеріалів для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;
 • інформаційні та культурно-просвітницькі послуги – координація загальнопрофесійного розвитку та самоосвітньої діяльності керівників, методистів і педагогічних працівників методичних служб, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Пріоритетні напрями та зміст діяльності відділу:

 • організаційне, методичне та змістовне забезпечення курсів підвищення кваліфікації заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників; директорів, заступників директорів та методистів позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків, творчих об’єднань за різними формами й технологіями навчання;
 • організація та проведення методичних освітніх заходів міжкурсового періоду з актуальних питань виховання та позашкільної освіти;
 • координація інноваційних проектів і програм, просвітницької роботи та самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;
 • організація та проведення Всеукраїнських, обласних конкурсів педагогічної майстерності, методичних розробок для системи загальної середньої і позашкільної освіти;
 • консультативно-методична допомога щодо організації та змісту освітнього процесу, управлінської діяльності й науково-методичної роботи у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (постійнодіючі консультаційні пункти, адресна методична допомога);
 • аналіз, оцінювання і прогнозування розвитку виховної системи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів області;
 • науково-методичний супровід діяльності обласних опорних закладів освіти, лабораторії позашкільного виховання та розвитку.
 • вивчення, узагальнення та популяризація перспективного педагогічного досвіду управлінської, науково-методичної й навчально-виховної діяльності;
 • експертна оцінка та рецензування навчальних програм, навчальної літератури, методичних розробок з виховної роботи та позашкільної освіти;
 • створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої інформації про діяльність координаторів виховної роботи та позашкільної освіти;
 • систематизація, узагальнення та підготовка до друку матеріалів із актуальних питань виховання та позашкільної освіти;
 • налагодження співпраці з науково-дослідними та навчально-методичними установами, закладами освіти, молодіжними та громадськими організаціями тощо.
Виховна робота. Результати діяльності
 1. Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / автори-укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Л.В.Микитюк, Ю.П.Устич; за ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Частина ІІ. – 300 с.
 2. Я – Київщини гордість і надія! / укладачі: О.І. Боярчук, О.А. Логімахова, Л.В. Микитюк, О.І. Птескул та ін. – Біла Церква : КОІПОПК, 2011.
 3. Микитюк Л.В. Культура користування глобальною мережею Інтернет : навчальний тренінг для учнів 8-11 класів. / Л.В. Микитюк // Довідник Класного керівника. – 2012. – № 11-12. – С. 49-53.
 4. Боярчук О.І., Формування гендерної культури особистості / Довідник класного керівника / Вид. : Пресс альянс. –  №10. – 2012. – С. 26.
 5. Розвиток системи національно-патріотичного виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі. Досвід роботи слухачів обласного опорного закладу освіти / автори-укладачі Н.Г.Кудько, Л.В.Микитюк; за ред. Л.В. Микитюк – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 166 с.
 6. Микитюк Л.В., Боярчук О.І. Цикл уроків мужності. / Л.В. Микитюк, О.І.Боярчук // Методист. – 2015. – №2 (38). – С. 59-63.
 7. Патріотичні акварелі: формування свідомого громадянина-патріота України : навчально-методичний посібник / автори-укладачі : О.І. Боярчук,
  Л.В. Микитюк,
  Ю.П. Устич – Біла Церква : КНЗ  КОР «КОІПОПК». – 2015.   –  285 с.
 8. Культура добросусідства: «Я, моя сім’я, мої сусіди» : робочий зошит для 1-го класу загальноосвітніх шкіл м. Києва й Київської області / автори-укладачі : М.А. Араджионі, О.І. Боярчук, Л.Ф. Кравцова, Л. В. Кравчук, Л. В. Микитюк. – Київ : ЧП «Золоті Ворота». – 2015. – 80 с.
Позашкільна освіта. Результати діяльності

Електронні освітні ресурси

 • Вiртуальний кабiнет позашкiльної освiти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vpo-ano.wixsite.com/vpo-ano
 • Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vpo-ano.wixsite.com/dzura
 • Українська етніка: народознавство, етнологія та фольклористика [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vpo-ano.wixsite.com/etnika

Друковані видання та публікації
Навчально-методичні та науково-методичні посібники

 • Художньо-естетичне виховання творчої особистості засобами позашкільної освіти : методичний посібник / упорядн. В.Ю. Гаврилюк, Т.А. Слободянюк, А.А. Розумнюк; КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”. – Біла Церква : КВНЗ КОР “Академія неперервної освіти”, 2016. – 144 с.
 • Формування навичок здорового способу життя у вихованців позашкіль­них навчальних закладів : навчально-методичний посібник / укладачі Ма­зун Ю.М., Гав­рилюк В.Ю. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 124 с.
 • Гаврилюк В.Ю. Формування духовної культури вихованців позашкільних навчальних закладів засобами українського народознавства : навчально-методичний посібник / В.Ю. Гаврилюк, О.М. Гаврилюк. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 144 с.
 • Яременко Н.В. Організація діяльності клубів інтелектуального спілкування у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчально-методичний посібник / Н.В. Яременко, В.Ю. Гаврилюк, І.О. Мальцева. – Біла Церква : КОІПОПК, 2007. – 176 с.
 • Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у клубах позашкільних навчальних закладів : науково-методичний посібник / В.Ю. Гаврилюк, В.В. Мачуський. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 216 с.
 • Гаврилюк В.Ю. Педагогічні умови розвитку творчої активності вихованців гуртків художньо-естетичного напряму : навчально-методичний посібник / В.Ю. Гаврилюк, О.М. Гаврилюк. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 168 с.

Навчальні програми з позашкільної освіти

Наукові статті та публікації у фахових виданнях

Результативність участі працівників відділу у методичних конкурсах і турнірах

 • В.Ю. Гаврилюк – лауреат Всеукраїнського методичного турніру «Моє покликання – методист» у номінації «Організація науково-методичної роботи з питань виховної роботи та позашкільної освіти» (2012, м. Київ, Університет менеджменту освіти НАПН України);
 • навчальна програма клубу «Юний дослідник-краєзнавець» (автор В.Ю. Гаврилюк) – переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму для використання в гуртках, групах, наукових секціях МАН (наказ МОНУ від 18.09.2008 № 866);
 • навчально-методичний посібник «Формування духовної культури вихованців позашкільних навчальних закладів засобами українського народознавства» (автори В.Ю.  Гаврилюк, О.М. Гаврилюк) – переможець Всеукраїнського конкурсу на кращі освітні проекти, про­гра­ми, посібники з проблем духовного виховання підростаючого покоління (наказ УДЦПО МОНУ від 01.11.2007 № 111);
 • навчально-методичний посібник «Педагогічні умови розвитку творчої активності вихованців гуртків художньо-естетичного напряму» (автори В.Ю. Гаврилюк, О.М. Гаврилюк) – переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної та художньо-естетичної творчості серед педагогів позашкіль­них навчальних закладів України (наказ УДЦПО МОНУ від 26.05.2006 № 124/1).