КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ музейної освіти та бібліотечної справи

«Хто володіє інформацією, той володіє світом»
Уїнстон Черчілль

 

11

Зініченко Лариса Василівна,

 завідувач відділу

chubaruk

Матушевська Олена Василівна,

методист відділу

Пількевич О.Д.

Пількевич Ольга Дмитрівна,

методист відділу

Контактний телефон: 096 937 25 95

Електронна адреса: museum_koipopk@ukr.net

Музей історії освіти Київщини http://музей.https://kristti.com.ua​

Відділ створено для організації інформаційно-просвітницької  та методичної роботи із педагогічними, музейними та бібліотечними працівниками області у міжкурсовий та курсовий періоди.

Мета діяльності Відділу – це забезпечення методичних, навчально-технологічних, інформаційних умов здійснення неперервної освіти педагогічних і бібліотечних працівників, діяльності та розвитку регіональної системи освіти; створення та забезпечення умов індивідуалізації навчального процесу, удосконалення професійних та фахових знань, умінь і навичок слухачів.

Завдання діяльності Відділу пов’язані з наданням:

 • методичних, науково-методичних послуг (організація заходів міжкурсового періоду);
 • консалтингових та експертно-аналітичних послуг (сфера управління освітою);
 • науково-організаційних консультацій (сфера науково-дослідницької діяльності);
 • інформаційних, культурно-просвітницьких послуг (координація загальнопрофесійного розвитку педагогів, організація самоосвіти тощо).

Основними напрями діяльності відділу є:

Координування роботи:

 • із Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, обласними інститутами (академіями) післядипломної педагогічної освіти, науковими установами та громадськими організаціями;
 • відділів, лабораторій, підрозділів Інституту та регіональних методичних служб щодо удосконалення змісту, структури, методів і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період та проведення масових обласних науково-методичних заходів та конкурсів фахової й професійної майстерності педагогічних працівників;
 • районних (міських) методичних служб у міжкурсовий період;
 • із завідувачами (директорами) та методистами районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів щодо моделювання, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду з питань організації науково-методичної роботи;
 • базових навчальних закладів із різних напрямів інноваційної діяльності: науково-методичний супровід діяльності обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду; системне навчання керівників та слухачів обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду;

Реалізація:

 • консультативних, організаційно-інформаційних, просвітницьких, навчально-методичних, експертно-аналітичних заходів для методичних і педагогічних працівників за відповідними напрямами.

Організація:

 • системного навчання завідувачів (директорів) районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів із проблем модернізації змісту науково-методичної роботи;
 • роботи школи новопризначених завідувачів і методистів регіональних методичних служб;
 • надання консалтингових та сервісних послуг методичним і педагогічним працівникам області щодо модернізації й удосконалення змісту та структури методичної роботи;
 • діяльності обласної педагогічної виставки “Освіта Київщини”;
 • мережевої взаємодії на основі впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій у діяльність науково-методичних служб;
 • здійснення маркетингу освітніх послуг;
 • здійснення моніторингу якості та результативності діяльності методичних служб області в міжкурсовий та курсовий періоди та кадрового потенціалу й науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів;
 • створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої інформації щодо діяльності структурних підрозділів Інституту та районних, міських методичних служб у міжкурсовий період;
 • узагальнення та підготовку до друку матеріалів передового педагогічного досвіду педагогічних працівників області та діяльності районних, міських методичних служб;
 • проведення всеукраїнських й обласних професійних та фахових конкурсів;

Розроблення:

 • інструктивно-методичних матеріалів для забезпечення проведення методичних освітніх заходів міжкурсового періоду, координації педагогічних інноваційних проектів і програм, просвітницької роботи та самоосвітньої діяльності методичних працівників.