КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ української мови і літератури та зарубіжної літератури

 Поліщук Оксана Миколаївна,

завідувач відділу

 

 

 Лященко Оксана Борисівна,

методист відділу

 

Химера Наталія Володимирівна,

методист відділу

моб.  0975454800
e-mail: h_n@ukr.net

 

Контактний телефон: (04563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 106)

mova-bz@ukr.net


Українська мова та література

Мета діяльності відділу методики викладання української мови і літератури та зарубіжної літератури – це забезпечення методичних, навчально-технологічних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти учителів української мови та літератури, діяльності та розвитку регіональної системи освіти. Це передбачає планування працівниками відділу заходів курсового та міжкурсового періодів у закладах освіти області, де здійснюється науково-дослідна діяльність.

Напрями діяльності відділу:

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
 • науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури за різними формами навчання і з урахуванням різних технологій;
 • вивчення, узагальнення і популяризація перспективного педагогічного досвіду;
 • апробація та експертиза навчальних програм, підручників і посібників;
 • внесення інноваційних ідей щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах освіти;
 • здійснення організаційно-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури, освітніх програм проблемно-тематичних та авторських курсів для вчителів зазначеного фаху;
 • забезпечення науково-теоретичного супроводу міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень), які проводяться в Київській області;
 • створення оптимальних умов для наукового пошуку (проведення науково-дослідної діяльності, організації педагогічного експерименту тощо; написання наукових і методичних статей, іншої видавничої діяльності) вчителів української мови та літератури області.

Результати діяльності

Публікації, видання

1. Мірошник, С.І., Бичевська Л.В. Дивосвіт : Хрестоматія з української літератури для додаткового читання. 7 клас. – К. : Літера ЛТД, 2015. – 352 с. (Рекомендовано до друку науково-методичною радою КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів” (протокол № 7 від 30 жовтня 2014 року), (Схвалено комісією з української літератури Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14. 1/ 12-Г-280 від 07. 05. 2015 р.)).
2. Бичевська, Л.В. Інформація про складання ЗНО та ДПА з української мови та літератури за єдиними тестами випускниками 11-х класів у  2014/2015 навчальному році / Л.В. Бичевська. – спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського навчального закладу Київської обласної ради “Київський обласний інститут педагогічної освіти педагогічних кадрів”. – № 1 (171), 2015. – С. 34-39.
3. Бичевська, Л.В. Методичні рекомендації щодо використання матеріалів спеціалізованого випуску міжнародного ділового журналу “Тарас Шевченко. 200 років” та Євгена Станковича “Страсті за Тарасом” під час вивчення творчості Т.Г. Шевченка в загальноосвітніх навчальних закладах / Л.В. Бичевська. – спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського навчального закладу Київської обласної ради “Київський обласний інститут педагогічної освіти педагогічних кадрів”. – №5 (175), 2015. – С. 62-65.
4. Заболотний, О.В. Українська мова. 7 клас : книжка для  вчителя / [Заболотний О.В., Мірошник С.І., Бичевська Л.В., Воробцова В.В., Ткаченко Ю.В., Халявінська Л.П.]. (Рекомендовано до друку науково-методичною радою КНЗКОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів” (протокол № 3 від 26 травня 2015 року)).
5. Поліщук О.М. Концептуальні і теоретико-методичні засади використання різних видів мистецтва у процесі вивчення української літератури в загальноосвітній школі / Методичні рекомендації / О. Поліщук // Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання Департаменту освіти і науки КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК». – № 2 (172)/2015. – Лютий. – С. 37-46.
6. Халупченко В.О. Використання навчальних ігор при вивченні української літератури в школі // Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту педагогічної освіти педагогічних кадрів.  Інформаційно-методичний збірник. – 2015. – Березень.
7. Поліщук О.М., Рокицька О.Д. Свою Україну любіть… / О.М. Поліщук, О.Д.Рокицька // Замкова гора. –2014. – № 23-24 (21 березня). – С. 2.
8. Поліщук О.М. Агапій Гончаренко – першовідкривач англомовної шевченкіани / Інформація до 200-річчя Т.Г.Шевченка / О. Поліщук // Інформаційно-методичний збірник. Спеціалізоване педагогічне видання Департаменту освіти і науки КОДА та КОІПОПК. – № 3 (161)/2014. – Березень. – С. 12-18.
9. Зерна досвіду: збірник навчально-методичних матеріалів. Випуск 6 / упоряд. : О.С. Бобкова, І.П. Бондарук, В.Г. Власова, О.М. Поліщук / за заг. ред. О.С.Бобкової. – Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 2015.
10. Халупченко В. Застосування лексико-стилістичного аналізу тексту на уроках української мови / В. Халупченко // Українська мова та література. – 2014. – № 10. – С. 7-8.
11. Заболотний, О.В. Українська мова. 6 клас : книжка для  вчителя / [Заболотний О.В., Мірошник С.І., Бичевська Л.В., Воробцова В.В., Рудницька О.А., Ткаченко Ю.В., Халявінська Л.П.]. Схвалено науково-методичною радою КОІПОПК (протокол № 4 від 24 січня 2014 року).
12. Поліщук О. Агапій Гончаренко – першовідкривач англомовної шевченкіани / О. Поліщук // Українська мова та література. – 2014. – № 10.
13. Мірошник, С.І., Бичевська Л.В. Дивосвіт : Хрестоматія з української літератури для додаткового читання. 6 клас (Рекомендовано до друку  науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти  педагогічних кадрів  (протокол № 4 від 24 січня 2014 року)).
14. Бичевська, Л.В. Мультимедійний супровід уроків вивчення творчості Т.Г.Шевченка. 5-8 класи : методичний посібник + СD. – Сквира, 2014. – 75 с. (Лист № 141 / 12-Г-543 від 07/04/2014/ Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 1 від 26 березня 2014 року)).
15. Бичевська, Л.В. Готуємося до 200-річчя з Дня народження Т.Г. Шевченка / Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту педагогічної освіти педагогічних кадрів.  Інформаційно-методичний збірник. – 2014. – №1 (159) /  січень. – С. 30-32.
16.  Бичевська, Л.В. Мультимедійний супровід вивчення  української мови і літератури: лекція / Науково-методичний збірник праць викладачів кафедри педагогічної майстерності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Біла Церква : КОІПОПК, 2014.
17. Халупченко В.О. Застосування лексико-стилістичного аналізу тексту на уроках української мови / В.О. Халупченко // Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного інституту педагогічної освіти педагогічних кадрів.  Інформаційно-методичний збірник. – 2014. – №3 (161) /  березень.
18. Заболотний, О.В. Українська мова. 5 клас : книжка для  вчителя / [Заболотний О.В., Мірошник С.І., Бичевська Л.В., Воробцова В.В., Рудницька О.А., Ткаченко Ю.В., Халявінська Л.П.]. – К. : Генеза, 2013. –  328 с. (Схвалено комісією з української мови Науково-методичної ради з питань Міністерства освіти і науки України (лист ПТЗО від 01. 07. 2013 р. № 14. 1/ 12-Г-239)).
19. Мірошник, С.І., Бичевська Л.В. Дивосвіт : Хрестоматія з української літератури для додаткового читання. 5 клас. – К. : Літера, 2013. – 448 с. ( Рекомендовано до друку науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол № 4 від 30 травня 2013 року).
20. Поліщук О.М. Методичні рекомендації щодо викладання української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році / О.М. Поліщук // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини у 2013/2014 навчальному році : інформаційно-методичний збірник. / за заг. ред. Н.І.Клокар, Л.В.Кабан. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – Ч.І. – С. 56-70.
21. Поліщук О.М., Плівачук К.В. Хай світлий вогник в серці гріє і людям віддає тепло. Третій Форум молодих учителів української мови і літератури / О.М.Поліщук, К.В.Плівачук // Рідна школа. – 2013. – № 6. – С. 74-75.

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас у ВІРТУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ.

На сайті розміщено корисні матеріали для вчителів-словесників.

Вашій увазі пропонуємо:

 • Навчальні програми (зі змінами 2015 року)
 • Календарно-тематичне планування уроків української мови та літератури для 7 класу (з урахуванням змін 2015 pоку)
 • Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН України
 • Перелік програм факультативів і курсів за вибором з української мови і літератури
 • Навчально-методичне забезпечення навчання української мови і літератури
 • Бібліотечка з нововведеними творами
 • Інформація про творчі конкурси та олімпіаду тощо.

Сайт відкривається за адресою: https://sites.google.com/view/

 

 


Зарубіжна література

Метою діяльності  є пошук, розробка, апробація та впровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на оновлення теорії та практики літературної освіти та підвищення професійної компетентності, фахової майстерності вчителів зарубіжної літератури (неперервне навчання вчителів зарубіжної літератури на курсах і міжкурсовий періоди); пошук, вивчення та впровадження елементів передового педагогічного досвіду вчителів-філологів.

У колі актуальних питань роботи відділу збір та аналіз інформації щодо новітніх тенденцій та досвіду розвитку шкільної літературної освіти; розробка навчально-методичних матеріалів для забезпечення  навчання слухачів на курсах підвищення фахової кваліфікації вчителів зарубіжної літератури та російської мови, координація педагогічних інноваційних проектів і програм, розробка навчально-методичного забезпечення вивчення предмету «Зарубіжна література», організація заходів щодо обміну досвідом, координація самоосвітньої діяльності вчителів-практиків.

Отже, завдання діяльності навчальної лабораторії пов’язані з:

 • організацією роботи з розроблення і удосконалення  програм освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів зарубіжної літератури за різними формами навчання;
 • вивченням, обговоренням і впровадженням новітніх технологій у процес вивчення зарубіжної літератури в ЗНЗ:
 • здійсненням досліджень щодо впливу інноваційних технологій на процес викладання зарубіжної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах;
 • проведенням  пошукових та експериментальних досліджень, спрямованих на розробку, апробацію та впровадження у професійну діяльність вчителів зарубіжної літератури технологічних нововведень;
 • узагальненням та поширенням елементів перспективного педагогічного досвіду;
 • аналітичним контролем, моніторинговим обстеженням рівня навченості й вихованості учнів, педагогічної майстерності та професійної компетентності вчителів-практиків;
 • забезпеченням участі вчителів зарубіжної літератури у конференціях, семінарах, проектах і программах;
 • наданням консультативних навчально-методичних послуг тощо.

Результати діяльності

 1. Сучасний урок літератури – формат креативних ідей для вчителя та учня. Збірник сучасного дидактичного матеріалу для вчителів української та зарубіжної літератур /за заг.ред. Н. Химери. – Укладачі: І.І. Ільїна, Н. В. Федорченко.- Біла Церква. –2020. – 77 с.
 2. Химера Н.В. Інноваційний інструментарій учителя-філолога: Робочий зошит для вчителів ЗЗСО, Біла Церква: КНЗ КОР «КОІПОПК», 2020. 75 с.
 3. Реалізація змістових ліній на уроках зарубіжної літератури в умовах впровадження НУШ: збірник дидактичних матеріалів для уроків зарубіжної літератури. /за заг.ред. Н. Химери. – Укладач: В.І. Вишняк .- Біла Церква. –2020. – 69 с.
 4. Паспорт художнього твору та творчого життєпису митця – один із прийомів організації навчальної діяльності учнів на сучасному уроці літератури: посібник дидактичного матеріалу для української та зарубіжної літератури в 10 класі. / За заг. ред. Химери Н.В. Укладачі: Михайловська С.В.,  Гаркавенко Н. М., – Біла Церква. – 2020. – 68  с.
 5. Формування полікультурної компетенції: практичні вправи із зарубіжної літератури для учнів 5-11 класів. Збірник сучасного дидактичного матеріалу для уроків зарубіжної літератури /за заг.ред. Н. Химери. – Укладач: А.С.Сотніченко.- Біла Церква. –2020. – 71 с.

Матеріали, які отримали листи схвалення для використання ЗНЗ (листи про гриф подані вченому секретарю)

 1. «Методичні матеріали до уроків зарубіжної літератури в 7 класі [з мультимедійними додатками]: навчально-методичний комплект для вчителя / за заг. ред. Н.В. Химери. – Біла Церква, 2020. – 230 с.
 2. Зарубіжна література. Зошит практичних завдань для учнів 7 класу: навчальне видання з електронним додатком / за заг. ред. Н.В. Химери. – Біла Церква,  2020. – 88 с. [з додатками на  DVD-диску].
 3. «Українська мова. Дидактичні матеріали для 5 класу: посібник для вчителя української мови і літератури / за заг. ред. Н.В. Химери. – Біла Церква, 2020. – 286 с.
 4. Візуалізація навчального матеріалу на уроках зарубіжної літератури: посібник дидактичного матеріалу для зарубіжної літератури . / За заг. ред. Химери Н.В. Укладач: Л.А. Фартух– Біла Церква. – 2020. – 70  с.
 5. «Методичні матеріали до уроків української літератури у 5 класі (з мультимедійними додатками)»: навчально-методичний посібник/за заг. ред. Н.В. Химери. – Біла Церква, 2020. – 248 с.

 

Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас у ВІРТУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

На сайті розміщено корисні матеріали для вчителів-словесників.

Вашій увазі пропонуємо:

·  Новини

·  Нормативно-правове забезпечення

·  Навчально-методичне забезпечення

·  Дистанційне навчання

·  Зразки календарного планування

·  Контроль і оцінювання на уроках

·  Методичний порадник

·  На допомогу вчителю. Художні твори 5-11 класи

·  Цікава зарубіжна література

·  Візуалізація навчального матеріалу

·  “Філологічний Олімп”- журнал філологів

Журнал «ФІЛОЛОГІЧНИЙ ОЛІМП» — новий формат науково-педагогічного видання для вчителя-філолога (української мови і літератури та зарубіжної літератури), справжніх професіоналів своєї справи. Покликання на електронне безкоштовне видання, журналу https://sites.google.com/site/vpfilolimp/zurnal-filologicnij-olimp

·  Курси

·  Реклама

·  Карта сайта