КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ предметів художньо-естетичного циклу

log

Логімахова Оксана Анатоліївна, 

в. о. завідувача відділу 

vlas

Власова Валерія Гаврилівна, 

кандидат педагогічних наук

Контактний телефон: (04563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 129)

 

Методичні рекомендації:

Методичні рекомендації щодо проведення у 2017/2018 н.р. свята останнього дзвоника у закладах освіти Київської області

Додаток: підбірка творів, які можна використати для музичного оформлення свята

 

Метою діяльності відділу методики викладання предметів художньо-естетичного циклу є створення оптимальних умов для якісного професійного розвитку учителів, які викладають предмети художньо-естетичного циклу, забезпечення методичних, навчально-технологічних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов для здійснення неперервної освіти музичних керівників дошкільних навчальних закладів, вчителів музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво»,  діяльності та розвитку регіональної системи освіти.

На досягнення визначеної мети спрямовано завдання роботи відділу, що пов’язані  з наданням:

 • методичних, науково-методичних послуг (організація заходів міжкурсового періоду);
 • консалтингових та експертно-аналітичних послуг (сфера управління освітою);
 • навчально-технологічних послуг (сфера підвищення фахової кваліфікації освітян);
 • науково-організаційних консультацій (сфера науково-дослідницької діяльності);
 • інформаційних, культурно-просвітницьких послуг (координація загальнопрофесійного розвитку педагогів, організація самоосвіти тощо).

Завдання діяльності відділу реалізуються за такими основними напрямами:

 • інноваційна освітня діяльність (організація інноваційної освітньої діяльності, апробація сучасних  навчальних засобів);
 • науково-методична діяльність (проведення науково-методичних заходів, професійних конкурсів, пропагування передового педагогічного досвіду);
 • навчально-методична робота (підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на курсах із використанням різноманітних художньо-педагогічних технологій і форм навчання);
 • формування інформаційно-освітніх ресурсів (створення електронних навчально-методичних комплексів для вчителів та учнів);
 • робота з обдарованими дітьми (проведення конкурсів та предметних олімпіад, турнірів тощо);
 • методичний супровід діяльності освітян в умовах змін в освітній політиці держави (підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах соціально-економічних змін, моніторингових досліджень якості освіти);
 • видавнича діяльність (підготовка науково-методичних та інших видань із актуальних питань освітньої діяльності в галузі «Мистецтво»).

Вищезазначені напрями діяльності реалізуються в злагодженій роботі працівників відділу, викладацького складу кафедр Інституту, у співпраці з загальноосвітніми закладами Київської області.

Результати діяльності

Публікації, видання

 1. Ковальова С. В. Теорія і методика викладання художньої культури у загальноосвітніх навчальних закладах: навч.-метод. посібник / С. В. Ковальова,  О. А. Логімахова // Бібліотечка вчителя. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. –   331 с.
 2. Логімахова О.А. Культура на українських землях у найдавніші часи / О.А.Логімахова // «Художня культура. 10 клас: Тематичні розробки уроків. Рівень стандарту. Академічний рівень / Л. М. Масол,  О. В. Гайдамака – Х. : Вид-во «Ранок», 2010. – 336 с. – (Майстер-клас)).
 3. Логімахова О.А.. Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах: галузі “Мистецтво” та “Естетична культура” (Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2009-2010 навчальному році / За заг. ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2009. Ч.1. – 264 с.).
 4. Я – Київщини гордість і надія: Збірник творчих робіт учасників обласного конкурсу учнівської та студентської творчості «Я – Київщини гордість і надія» / члени ред.  О.І. Боярчук, А.С. Литинська, Т.А.Федорчук, В.А. Ружицький, О.А. Логімахова, Л.В. Микитюк, В.П. Розпутній, В.А.Федорчук,    О.І. Птескул. – 2011.
 5. Логімахова О.А. Упровадження сугестивних художньо-педагогічних технологій у процесі вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу / Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти: тези Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 р., м. Біла Церква) / Інноваційна освітня діяльність: регіональні аспекти : тези Між­на­род­ної науково-практичної конференції (14-15 квітня 2011 року, м. Біла Церква) / за науковою редакцією Н. І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2011. – с.
 6. Логимахова О.А. «К проблеме формирования инкллюзивной компетентности учителей эстетического цикла в системе последипломного образования / Актуальные проблемы психологи и педагогіки детства: тенденции, парадигмы, перспективы развития: сб. материалов междунар. заочной науч.-практ. конф., 20 ноября 2013 г. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак / Под общей редакцией А.Г.Маджуга; отв. Секр.. И.А.Синицина. – Стерлитамак: Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 2013. – 391 с.
 7. Власова В.Г. Ружицький В.А. Живопис, 1-12 класи. Програми з профільних предметів для спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю / Ранок 2009
 8. Власова В. Г. Вивчення основ композиції на уроках образотворчого мистецтва в школі / В. Г. Власова // Мистецтво та освіта. – 2012. – №1. – С. 42–45.
 9. Власова В. Г. Комплекс мистецтв у формуванні уявлень про світ у молодших школярів / В. Г. Власова // Мистецтво та освіта. – 2015. – №1. – С. 45–49.
 10. Власова В. Г. Образотворче мистецтво : підруч. [для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / В. Г. Власова. – К. : Грамота, 2015. – 96 с.
 11. Власова В. Г. Формування патріотичних почуттів учнів засобами комплексу мистецтв. Матеріали Всеукраїнської науково(практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 17–18 березня 2016 року) / В. Г. Власова – Київ «Основа» 2016 : С.66-69
 12. Власова В. Г. Творчі завдання з формування естетичного ставлення молодших школярів до навколишнього світу засобами комплексу мистецтв [Електронний ресурс] / Валерія Гаврилівна Власова // Народна освіта. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4089.
 13. Власова В. Г. Естетичне ставлення молодших школярів до навколишнього світу: методи формування / В. Г. Власова // Мистецтво та освіта. – 2016. – №4. – С. 20–24.
 14. Власова В. Г.  Методы организации наблюдения за окружающим миром и эстетического восприятия произведений изобразительного искусства у младших школьников