КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ хімії, біології, екології та основ здоров`я

matuscenko[1]

Матущенко Тетяна Антонівна

завідувач відділу

e-mail: tmatyschenko@ukr.net

 

bobkova

Бобкова Олена Степанівна,

методист відділу

Очкало Вікторія Василівна

методист відділу

e-mail:  o4kalo@uk.net

Контактний телефон: (04563) 5-04-42

Мета діяльності відділу – це забезпечення навчально-методичних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти вчителів хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я.

Навчання та інформаційна підтримка інтелектуально обдарованих учнів.

Завдання діяльності відділу

Надання:

 • навчальних послуг (сфера підвищення фахової кваліфікації вчителів хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я);
 • методичних, науково-методичних послуг (організація заходів міжкурсового періоду);
 • науково-організаційних консультацій;
 • інформаційних, культурно-просвітницьких послуг (координація загальнопрофесійного розвитку педагогів, організація самоосвіти тощо).

 Пріоритетні напрями та зміст діяльності відділу:

 • Підвищення фахової кваліфікації вчителів хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я з метою збагачення їхніх професійних знань, подолання розриву між раніше отриманою підготовкою й новими вимогами до якості освіти в Україні.
 • Модернізація програм курсів підвищення фахової кваліфікації та інструктивно-методичних матеріалів для забезпечення  навчання вчителів хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я.
 • Ознайомлення вчителів із сучасними досягненнями біологічних і хімічних наук.
 • Впровадження сучасних інноваційних технологій та методик викладання хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я у навчальний процес курсів підвищення фахової кваліфікації.
 • Проведення систематичного моніторингу та вивчення результатів курсової перепідготовки і професійних запитів педагогічних працівників області.
 • Створення системи методичної допомоги вчителям у процесі переходу старшої школи на профільне навчання.
 • Підготовка методичних рекомендацій з проблем методик викладання хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я, створення і видання навчально-методичних посібників.
 • Апробація та впровадження у практику діяльності закладів загальної середньої освіти області програм, підручників, навчально-методичної літератури, електронних засобів навчання.
 • Навчально-методичне забезпечення варіативної складової основної та старшої профільної школи.
 • Консультування та навчання педагогів області з питань проведення та підготовки учнів до зовнішнього незалежного тестування.
 • Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників природничих дисциплін та основ здоров’я, відповідно до Державного стандарту базової і повної середньої освіти.
 • Апробація та впровадження новітніх освітніх технологій навчання. Виявлення,вивчення і впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду.
 • Залучення кращих педагогів регіону до участі в конкурсі «Учитель року», до навчально-методичної та науково-дослідної роботи.
 • Систематичне поповнення та оновлення банку даних передового педагогічного досвіду вчителів хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я.
 • Проведення методичних освітніх заходів міжкурсового періоду (науково-методичних, навчально-практичних семінарів, нарад, «круглих столів» тощо).
 • Надання методичної допомоги вчителям хімії, біології, екології, природознавства та основ здоров’я у міжкурсовий період.
 • Організація і проведення інтелектуальних змагань (Всеукраїнських олімпіад з хімії, біології, екології, турнірів, конкурсів).
 • Підготовка школярів до участі у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, творчих конкурсах, турнірах.
 • Організація і проведення в Київській області Міжнародної природознавчої гри «Геліантус» та Міжнародного природничого інтерактивного конкурсу «Колосок».
 • Навчання та надання методичної допомоги вчителям області, які впроваджують проект «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу».
 • Навчально-методичне консультування методистів районних (міських) методичних кабінетів, учителів загальноосвітніх навчальних закладів області у міжкурсовий період.
 • Співпраця з науковими установами: Білоцерківським національним аграрним університетом, Національним університетом ім. Тараса Шевченка, Інститутом педагогіки АПН України, Науково-дослідним інститутом ім. В.М. Палладіна, Інститутом проблем виховання Національної академії наук України, закладами, громадськими організаціями тощо.