КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ географії, економіки та краєзнавства

sovenko

Совенко Валерій Володимирович,

завідувач відділу

моб. тел: 067 170-52-78,
e-mail: sovenkovv@ukr.net

gudima

Гудима Володимир Миколайович,

методист відділу

моб. тел: 068-812-98-15,
e-mail: gudimav@ukr.net

Мета діяльності відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства – це забезпечення методичних, навчально-технологічних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти учителів географії, економіки та краєзнавства, діяльності та розвитку регіональної системи освіти. Це передбачає планування працівниками відділу заходів курсового та міжкурсового періодів у закладах освіти області, де здійснюється науково-дослідна діяльність.

Напрями діяльності відділу:

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
 • науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів географії, економіки та краєзнавства за різними формами навчання і з урахуванням різних технологій;
 • вивчення, узагальнення і популяризація перспективного педагогічного досвіду;
 • апробація та експертиза навчальних програм, підручників і посібників;
 • внесення інноваційних ідей щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах освіти;
 • здійснення організаційно-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації вчителів географії, економіки та краєзнавства, освітніх програм проблемно-тематичних та авторських курсів для вчителів зазначеного фаху;
 • забезпечення науково-теоретичного супроводу міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень), які проводяться в Київській області;
 • створення оптимальних умов для наукового пошуку (проведення науково-дослідної діяльності, організації педагогічного експерименту тощо; написання наукових і методичних статей, іншої видавничої діяльності) вчителів географії, економіки та краєзнавства області.

Результати діяльності

 1. Совенко В.В. Розв’язування географічних задач: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2014. – 128 с.;
 2. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 11 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2013. – 128 с.
 3. Географія: Зб. Завдань для підготовки до ДПА і ЗНО / Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Генеза, 2013. – 168 с.
 4. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 192 с.
 5. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 11 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 128 с.
 6. Совенко В.В. Збірник для підсумкових контрольних робіт з географії. 9 кл. / А.І. Довгань, В.В. Совенко. – Київ: Генеза, 2015. – 72 с.: іл.
 7. Совенко В.В. Збірник для підсумкових контрольних робіт з географії. 11 кл. / А.І. Довгань, В.В. Совенко. – Київ: Генеза, 2015. – 72 с.: іл.
 8. “Київщина в чарівному дзеркалі топоніміки (Навчально-методичний посібник ) Укладач Гудима В.М.- Біла Церква,2015.-267с.
 9. Електронний навчально-методичний посібник “Київщинознавство 2 клас”. В.М. Гудима, Ткаченко Л.П – Біла Церква: КОІПОПК, 2013. – (136Мб)
 10. Електронний навчально-методичний посібник “Історія географічних відкриттів”. В.М. Гудима, – Біла Церква: КОІПОПК, 2014. – (72 Мб)
 11. Електронний навчально-методичний посібник “Київщинознавство 2 клас”. В.М. Гудима, Ткаченко Л.П. – Біла Церква: КОІПОПК, 2013. – (136Мб)
 12. Електронний  навчально-методичний комплекс “Світове господарство”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 8 с. (68Мб)
 13. Еелектронний навчально-методичний комплекс “Природні ресурси світу”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2011. – 8 с. (83Мб)
 14. Електронний  навчально-методичний  комплекс “Політична карта світу”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 8 с.(72 мб)
 15. Електронний навчально-методичний комплекс “Населення світу”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2011. – 8 с. (78 Мб)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас у ВІРТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ

На сайтах розміщено корисні матеріали для вчителів.
Вашій увазі пропонуємо:

 • Навчальні програми (зі змінами 2015 р.)
 • Календарно-тематичне планування уроків географії, економіки та краєзнавства (з урахуванням змін 2015 p.)
 • Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН
 • Перелік програм факультативів і курсів за вибором з географії, економіки та краєзнавства
 • Навчально-методичне забезпечення навчання географії, економіки та краєзнавства
 • Інформація про творчі конкурси та олімпіаду тощо.

Сайти відкриваються за адресами:

Посилання на публікацію: https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/viddily/viddil-metodyky-vykladannya-geografi/