КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ географії, економіки та краєзнавства

sovenko

Совенко Валерій Володимирович,

завідувач відділу

моб. тел: 067 170-52-78,
e-mail: sovenkovv@ukr.net

gudima

Гудима Володимир Миколайович,

методист відділу

моб. тел: 068-812-98-15,
e-mail: gudimav@ukr.net

Мета діяльності відділу методики викладання географії, економіки та краєзнавства – це забезпечення методичних, навчально-технологічних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти учителів географії, економіки та краєзнавства, діяльності та розвитку регіональної системи освіти. Це передбачає планування працівниками відділу заходів курсового та міжкурсового періодів у закладах освіти області, де здійснюється науково-дослідна діяльність.

Напрями діяльності відділу:

 • надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам;
 • науково-методичне забезпечення курсів підвищення кваліфікації вчителів географії, економіки та краєзнавства за різними формами навчання і з урахуванням різних технологій;
 • вивчення, узагальнення і популяризація перспективного педагогічного досвіду;
 • апробація та експертиза навчальних програм, підручників і посібників;
 • внесення інноваційних ідей щодо поліпшення й удосконалення педагогічного процесу в загальноосвітніх навчально-виховних закладах освіти;
 • здійснення організаційно-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації вчителів географії, економіки та краєзнавства, освітніх програм проблемно-тематичних та авторських курсів для вчителів зазначеного фаху;
 • забезпечення науково-теоретичного супроводу міжнародних, Всеукраїнських, обласних, районних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень), які проводяться в Київській області;
 • створення оптимальних умов для наукового пошуку (проведення науково-дослідної діяльності, організації педагогічного експерименту тощо; написання наукових і методичних статей, іншої видавничої діяльності) вчителів географії, економіки та краєзнавства області.

Результати діяльності

 1. Довгань А.І., Совенко В.В., Гудима В.М., Надтока О.Ф., Яценко В.С. Навчальна програма Київщинознавство для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів
 2. Совенко В.В. Розв’язування географічних задач: Навчально-методичний посібник. – Біла Церква: КОІПОПК, 2014. – 128 с.;
 3. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 11 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2013. – 128 с.
 4. Географія: Зб. Завдань для підготовки до ДПА і ЗНО / Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Генеза, 2013. – 168 с.
 5. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 9 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 192 с.
 6. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з географії: 11 кл./ Р.В. Гладковський, А.І. Довгань, Н.І. Забуга, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 128 с.
 7. Совенко В.В. Збірник для підсумкових контрольних робіт з географії. 9 кл. / А.І. Довгань, В.В. Совенко. – Київ: Генеза, 2015. – 72 с.: іл.
 8. Совенко В.В. Збірник для підсумкових контрольних робіт з географії. 11 кл. / А.І. Довгань, В.В. Совенко. – Київ: Генеза, 2015. – 72 с.: іл.
 9. “Київщина в чарівному дзеркалі топоніміки (Навчально-методичний посібник ) Укладач Гудима В.М.- Біла Церква,2015.-267с.
 10. Електронний навчально-методичний посібник “Київщинознавство 2 клас”. В.М. Гудима, Ткаченко Л.П – Біла Церква: КОІПОПК, 2013. – (136Мб)
 11. Електронний навчально-методичний посібник “Історія географічних відкриттів”. В.М. Гудима, – Біла Церква: КОІПОПК, 2014. – (72 Мб)
 12. Електронний навчально-методичний посібник “Київщинознавство 2 клас”. В.М. Гудима, Ткаченко Л.П. – Біла Церква: КОІПОПК, 2013. – (136Мб)
 13. Електронний  навчально-методичний комплекс “Світове господарство”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 8 с. (68Мб)
 14. Еелектронний навчально-методичний комплекс “Природні ресурси світу”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2011. – 8 с. (83Мб)
 15. Електронний  навчально-методичний  комплекс “Політична карта світу”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2010. – 8 с.(72 мб)
 16. Електронний навчально-методичний комплекс “Населення світу”. В.М. Гудима. – Біла Церква: КОІПОПК, 2011. – 8 с. (78 Мб)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас у ВІРТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ КАБІНЕТИ

На сайтах розміщено корисні матеріали для вчителів.
Вашій увазі пропонуємо:

 • Навчальні програми (зі змінами 2015 р.)
 • Календарно-тематичне планування уроків географії, економіки та краєзнавства (з урахуванням змін 2015 p.)
 • Перелік навчальної літератури, рекомендованої МОН
 • Перелік програм факультативів і курсів за вибором з географії, економіки та краєзнавства
 • Навчально-методичне забезпечення навчання географії, економіки та краєзнавства
 • Інформація про творчі конкурси та олімпіаду тощо.

Сайти відкриваються за адресами: