КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ координації методичної роботи та неперервної педагогічної освіти

Галашевська Світлана Вікторівна,

завідувач відділу

e-mail: koordynatzia@gmail.com 

stadn

Стадніченко Галина Михайлівна,

методист відділу

e-mail: koordynatzia@gmail.com 

Вихрестенко Жанна Володимирівна,

методист відділу

 

Контактний телефон: 0972421575
e-mail:
Контактний телефон: (04563) 5-12-41 (з’єднати з абонентом 102)

e-mail: koordynatzia@gmail.com

Учитель року – 2018

Переглянути проведені заходи

Відділ створено для організації та координації науково-методичної та методичної роботи в області у міжкурсовий та курсовий періоди.

Метою діяльності відділу є забезпечення методичних, навчально-технологічних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти керівних і методичних працівників методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів та сприяння модернізації, розвитку й ефективного функціонування районних і міських методичних служб як науково-методичних установ, що забезпечують реалізацію державної освітньої політики на регіональному рівні.

Основними напрями діяльності відділу є:

Координування роботи:

 • із Центральним інститутом післядипломної педагогічної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, обласними інститутами (академіями) післядипломної педагогічної освіти, науковими установами та громадськими організаціями;
 • відділами, лабораторіями, підрозділами Інституту та регіональними методичними службами щодо удосконалення змісту, структури, методів і форм організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період та проведення масових обласних науково-методичних заходів та конкурсів фахової й професійної майстерності педагогічних працівників;
 • районними (міськими) методичними службами у міжкурсовий період;
 • із завідувачами (директорами) та методистами районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів щодо моделювання, вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду з питань організації науково-методичної роботи;
 • базовими навчальними закладами із різних напрямів інноваційної діяльності: науково-методичний супровід діяльності обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду; системне навчання керівників та слухачів обласних опорних закладів освіти та шкіл передового педагогічного досвіду.

Реалізація:

 • консультативних, організаційно-інформаційних, просвітницьких, навчально-методичних, експертно-аналітичних заходів для методичних і педагогічних працівників за відповідними напрямами.

Організація:

 • системного навчання завідувачів (директорів) районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів із проблем модернізації змісту науково-методичної роботи;
 • роботи школи новопризначених завідувачів і методистів регіональних методичних служб;
 • надання консалтингових та сервісних послуг методичним і педагогічним працівникам області щодо модернізації й удосконалення змісту та структури методичної роботи;
 • діяльності обласної педагогічної виставки “Освіта Київщини”;
 • мережевої взаємодії на основі впровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій у діяльність науково-методичних служб;
 • здійснення маркетингу освітніх послуг;
 • здійснення моніторингу якості та результативності діяльності методичних служб області в міжкурсовий і курсовий періоди та кадрового потенціалу, науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів;
 • створення інформаційно-ресурсних банків зовнішньої та внутрішньої інформації щодо діяльності структурних підрозділів Інституту та районних, міських методичних служб у міжкурсовий період;
 • узагальнення та підготовку до друку матеріалів передового педагогічного досвіду педагогічних працівників області та діяльності районних, міських методичних служб;
 • проведення всеукраїнських й обласних професійних та фахових конкурсів;

Розроблення:

 • інструктивно-методичних матеріалів для забезпечення проведення методичних освітніх заходів міжкурсового періоду, координації педагогічних інноваційних проектів і програм, просвітницької роботи та самоосвітньої діяльності методичних працівників.

Нормативно-правове забезпечення:

Обласні професійні об’єднання