КОІПОПК

↑ Повернутись до Відділи

Print this Сторінка

Відділ дошкільної освіти

nech

Нечипорук Надія Іванівна,
завідувач відділу 

e-mail: nech_nad@ukr.net

korzh

Корж Тетяна Михайлівна,
методист відділу

e-mail: korj_tet@bigmir.net

Контактний телефон: (04563) 5-04-42

Метою діяльності відділу дошкільної освіти є забезпечення навчально-методичних, культурно-просвітницьких, інформаційних умов здійснення неперервної освіти педагогічних та керівних кадрів закладів дошкільної освіти, діяльності та розвитку регіональної системи

Діяльність відділу дошкільної освіти спрямована на:

 • модернізацію форм та змісту розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів закладів дошкільної освіти під час проходження курсів та в міжкурсовий період;
 • організацію та проведення курсів підвищення фахової кваліфікації працівників закладів дошкільної освіти: вихователів, вихователів-методистів, директорів;
 • оновлення  змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти та програм розвитку дитини;
 • вивчення особливостей функціонування системи дошкільної освіти  області;
 • координацію дослідно-експериментальної діяльності районних (міських) методичних служб та окремих закладів області;
 • сприяння розширенню мережі закладів дошкільної освіти, які працюють за програмою «Екологічний дошкільний заклад»;
 • вивчення та узагальнення досвіду роботи обласних опорних закладів освіти;
 • узагальнення та підготовку до друку матеріалів передового педагогічного досвіду педагогічних працівників області

Предметом уваги є проблеми:

 • використання сучасних здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку;
 • здійснення патріотичного виховання дітей дошкільного віку відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, змісту чинних програм розвитку, виховання, навчання дітей;
 • організація та зміст науково-методичної роботи з педагогами закладів дошкільної освіти щодо впровадження технології проектування;
 • технологія саморозвитку дитини за методикою М. Монтессорі

 Працівниками відділу створено програми курсів:

 • підвищення фахової кваліфікації із залученням авторів методики Т.М.Корж, Н.І.Нечипорук «Організація освітнього процесу з дітьми різновікових груп у закладах дошкільної освіти»;
 • підвищення фахової кваліфікації із залученням авторів методики Н.І.Нечипорук, Т.М.Корж «Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти»
 • підвищення фахової кваліфікації із залученням спеціалістів-фахівців із проблеми «Інноваційні підходи  до організації освітнього процесу в  закладах дошкільної освіти»;
 • підвищення фахової кваліфікації із залученням спеціалістів-фахівців із проблеми «Формування та розвиток здоров’язбережувальної компетенції дітей дошкільного віку»

На базі Інституту працює обласна творча спілка працівників дошкільної освіти з таких проблем:

 • нормативно-правові та науково-методичні аспекти функціонування закладів дошкільної освіти, навчально-виховних комплексів;
 • використання мультимедійних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти;
 • патріотичне виховання дітей дошкільного віку за спадщиною В.О.Сухомлинського;
 • розроблення  програм до варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти;
 • правове виховання дітей дошкільного віку;
 • формування практично-продуктивної компетенції дітей дошкільного;
 • створення розвивального середовища у закладах дошкільної освіти