КОІПОПК

↑ Повернутись до Кафедри

Print this Сторінка

Кафедра природничо-математичної освіти та технологій

Кафедра природничо-математичної освіти та технологій є структурним підрозділом Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». На кафедрі працює 16 науково-педагогічних працівників. З них:

 • 3 доценти,
 • 1 старший викладач,
 • 12 викладачів.

Кафедра координує діяльність таких відділів та лабораторій:

Напрямки діяльності кафедри 

 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників області.
 • Розробка науково-методичного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку системи природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
 • Розробка та видання навчальних, навчально-методичних, методичних матеріалів і рекомендацій з актуальних проблем природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
 • Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів вебінарів з обговорення актуальних проблем викладання предметів природничо-математичного та технологічного циклів.
 • Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду педагогічних працівників області.
 • Надання консультаційних послуг з питань модернізації змісту освіти та впровадження інноваційних освітніх технологій.
 • Участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних проектах.

Викладачі кафедри консультують з питань:

 • особливості реалізації положень Закону України «Про освіту», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з географії, математики, фізики, хімії, біології;
 • застосування інноваційних методів у викладанні предметів природничо-математичного циклу та предметів освітньої галузі «Технології»;
 • організація роботи з обдарованими дітьми;
 • методичні засади розробки навчальних програм спецкурсів, факультативів;
 • підготовка до державної підсумкової атестації учнів;
 • методичний супровід допрофільної підготовки і профільного навчання в закладах загальної середньої освіти;
 • компетентнісний і діяльнісний підходи у викладанні навчальних дисциплін;
 • оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • упровадження інноваційних освітніх технологій.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри, кандидат географічних наук, доцент.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24
електронна адреса: andreydovgan@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: 
«Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України»
(11.00.02 – економічна та соціальна географія).

Коло наукових і професійних інтересів: теорія і методика викладання географії та економіки. Фінансова освіта дітей та дорослих. Модернізація змісту географічної та економічної освіти в умовах євроінтеграції. Керування та лідерство. Інноваційні процеси в професійній освіті. Сучасні підходи до професійного розвитку вчителів. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Формування громадянської компетентності школярів. Портфоліо викладача

 

Слободяник Олександр Васильович, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук
Контактна інформація: Тема дисертаційного дослідження:
Коло наукових і професійних інтересів. Портфоліо викладача

 

Часнікова Олена Володимирівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Лакіза Олексій Миколайович, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24;
E-mail: Lakiza_Aleksey@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: «Система швидкого прориву і фактори індивідуальної підготовки баскетболістів які визначають її ефективність».

Коло наукових і професійних інтересів. Модернізація змісту в умовах розбудови освіти Нової Української школи. Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Новітні технології в теорії і методиці викладання фізичної культури. Актуальні проблеми вдосконалення професійних компетентностей учителя фізичної культури. Інноваційні педагогічні технології організації сучасного уроку. Впровадження Олімпійської освіти в освітній процес закладів освіти. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі викладання предмета «Фізична культура». Здоров’язберігаючі технології для укріплення здоров’я школярів та педагогів. Портфоліо викладача
melnich Мельничук Наталія Михайлівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-42
електронна адреса:  mnm55@ukr.net,
mel_nat@bigmir.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія й методика трудового навчання в умовах модернізації освіти, організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання, технологічна освіта старшокласників, реалізація принципу варіативності програм з трудового навчання, організація роботи з обдарованими учнями.   Портфоліо викладача

 

matuscenko[1] Матущенко Тетяна Антонівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-42
електронна адреса: tmatyschenko@ukr.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасна біологія. Інноваційні підходи до реалізації змісту державного стандарту базової і повної середньої освіти та навчальних програм з біології і основ здоров’я. Методика упровадження сучасних технологій з метою розвитку інтересу учнів до вивчення цих предметів. Робота з обдарованими школярами, підготовка їх до Всеукраїнських олімпіад з біології та екології.  Портфоліо викладача

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Мазуркевич Ірина Валеріївна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з   абонентом 109)
електронна адреса: mazurkevich_ira@ukr.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія і методика викладання природничих дисциплін. Розвиток життєвих компетенцій дітей та дорослих. Духовно-екологічне виховання. Дослідження якості дистанційної освіти: критерії та показники. Технології дистанційного навчання. Сучасні підходи  до професійного розвитку вчителів. Інноваційні процеси в дистанційній професійній освіті. Андрагогіка: організація навчання, сучасні підходи та технології. Портфоліо викладача

 

Борбіт Алла Вікторівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
(04563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 109),
E-mail: borbit_a@ukr.net

 

Коло наукових інтересів і професійних інтересів: модернізація структури та змісту курсів підвищення кваліфікації, дистанційне навчання педагогічних працівників, організація і зміст курсів підвищення фахової кваліфікації педагогів Київщини, моніторинг якості дистанційного навчання. Портфоліо викладача
Гудима Володимир Миколайовичвикладач кафедри

Контактна інформація:
мобільний телефон: 068-812-98-15,
електронна адреса: gudimav@ukr.net

 

Коло наукових  і професійних інтересів: розробка і використання в освітньому процесі електронних навчально-методичних комплексів і посібників. Створення дидактичних мультимедійних продуктів в середовищах  Flash, PowerPoint.  Краєзнавство та викладання курсу «Київщинознавство» в закладах загальної середньої освіти області. Портфоліо викладача

 

lipchevskiy[1] Ліпчевський Леонід Володимирович, викладач кафедри

Контактна інформація:
мобільний телефон: 0673243181
електронна адреса: lip_leo@bigmir.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми теорії та методики викладання математичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід до навчання та виховання учнів; тестова діагностика навчальних досягнень учнів; феномен обдарованої дитини. Портфоліо викладача

 

sovenko Совенко Валерій Володимирович, викладач кафедри

Контакти:
моб. тел: 067 170-52-78,
e-mail: sovenkovv@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія й методика навчання географії та природознавства в умовах модернізації освіти. Організація роботи з обдарованими дітьми. Методика розв’язування географічних задач у процесі навчання фізичної географії. Андрагогіка: організація навчання, сучасні підходи та технології. Портфоліо викладача

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Качуровський Віктор Семенович, викладач кафедри

e-mail: viktor-64@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія і методика викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни». Ефективні засоби викладання фізичної культури і захисту Вітчизни та робот з військово-патріотичного виховання в школі.  Навчання дорослих в системі післядипломної освіти. Портфоліо викладача

 

basch Сацюк Олена Іванівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: 
dfn_trudove@ukr.net
тел. (04563) 5-04-42

 

 

 

Коло професійних інтересів: модернізація методів, форм і засобів в роботі вчителя трудового навчання. Портфоліо викладача