КОІПОПК

↑ Повернутись до Кафедри

Print this Сторінка

Кафедра природничо-математичної освіти та технологій

Кафедра природничо-математичних дисциплін та технологій є структурним підрозділом Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». На кафедрі працює 15 науково-педагогічних працівників. З них:

 • 3 доценти,
 • 1 старший викладач,
 • 11 викладачів.

Кафедра координує діяльність таких відділів та лабораторій:

Напрямки діяльності кафедри

 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників області.
 • Розробка науково-методичного забезпечення пріоритетних напрямів розвитку системи природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
 • Розробка та видання навчальних, навчально-методичних, методичних матеріалів і рекомендацій з актуальних проблем природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
 • Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів з обговорення актуальних проблем викладання предметів природничо-математичного та технологічного циклів.
 • Вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів області.
 • Надання консультаційних послуг з питань модернізації освіти та впровадження інноваційних педагогічних технологій.
 • Участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференціях, форумах, з’їздах.

У сфері міжнародної діяльності

 • Вивчення міжнародного досвіду підготовки та підвищення кваліфікації фахівців за профілем кафедри та його використання у освітній процесі.
 • Участь у виконанні міжнародних проектів та програм.
 • Співпраця у різних формах та обмін досвідом з іноземними вищими навчальними закладами й їхніми структурними підрозділами, науково-дослідними установами, громадськими об’єднаннями.
 • Організація, проведення й участь у міжнародних науково-практичних заходах.

Викладачі кафедри консультують з питань:

 • особливості реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;
 • підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з географії, математики, фізики, хімії, біології;
 • застосування інноваційних методів у викладанні предметів природничо-математичного циклу та предметів освітньої галузі «Технології»;
 • організація роботи з обдарованими дітьми;
 • методичні засади розробки навчальних програм спецкурсів, факультативів;
 • підготовка до державної підсумкової атестації учнів;
 • методичний супровід допрофільної підготовки і профільного навчання в закладах загальної середньої освіти;
 • компетентнісний і діяльнісний підходи у викладанні навчальних дисциплін;
 • оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • упровадження ППД, інноваційних технологій.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри, кандидат географічних наук, доцент.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24
електронна адреса: andreydovgan@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: 
«Природно-техногенна безпека життєдіяльності населення України»
(11.00.02 – економічна та соціальна географія).

Коло наукових і професійних інтересів: теорія і методика викладання географії та економіки. Фінансова освіта дітей та дорослих. Модернізація змісту географічної та економічної освіти в умовах євроінтеграції. Керування та лідерство. Інноваційні процеси в професійній освіті. Сучасні підходи до професійного розвитку вчителів. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Формування громадянської компетентності школярів. Портфоліо викладача

 

chasnikova Часнікова Олена Володимирівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук
Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22
електронна адреса: osnovu_KO@ukr.net
Тема дисертаційного дослідження: “Розвиток фахової компетентності з основ економіки вчителів географії в післядипломній освіті” (13.00-04 – теорія і методика професійної освіти).
Коло наукових і професійних інтересів. Теорія і методика викладання природничих дисциплін. Фінансова просвіта дітей та дорослих. Духовно-економічне виховання. Модернізація змісту економічної освіти в умовах євроінтеграції.  Дослідження якості природничої освіти: критерії та показники. Екологічний менеджмент в закладах загальної середньої освіти. Екологія особистості дитини. Порівняльна педагогіка. Сучасні підходи до професійного розвитку вчителів. Інноваційні процеси в професійній освіті. Андрагогіка: організація навчання, сучасні підходи та технології. Неформальна освіта дорослих. Співробітництво закладів освіти та громадського сектору. Формування громадянської компетентності школярів. Портфоліо викладача

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Апостолова Галина Вадимівна, доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Контактна інформація:
+38 (067) 407-90-53 
+38 (095) 162-35-64
e-mail: galinakiev1@rambler.ru

Портфоліо викладача
melnich Мельничук Наталія Михайлівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-42
електронна адреса:  mnm55@ukr.net,
mel_nat@bigmir.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія й методика трудового навчання в умовах модернізації освіти, організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання, технологічна освіта старшокласників, реалізація принципу варіативності програм з трудового навчання, організація роботи з обдарованими учнями.   Портфоліо викладача

 

matuscenko[1] Матущенко Тетяна Антонівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-42
електронна адреса: tmatyschenko@ukr.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасна біологія. Інноваційні підходи до реалізації змісту державного стандарту базової і повної середньої освіти та навчальних програм з біології і основ здоров’я. Методика упровадження сучасних технологій з метою розвитку інтересу учнів до вивчення цих предметів. Робота з обдарованими школярами, підготовка їх до Всеукраїнських олімпіад з біології та екології.  Портфоліо викладача

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Мазуркевич Ірина Валеріївна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з   абонентом 109)
електронна адреса: mazurkevich_ira@ukr.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія і методика викладання природничих дисциплін. Розвиток життєвих компетенцій дітей та дорослих. Духовно-екологічне виховання. Дослідження якості дистанційної освіти: критерії та показники. Технології дистанційного навчання. Сучасні підходи  до професійного розвитку вчителів. Інноваційні процеси в дистанційній професійній освіті. Андрагогіка: організація навчання, сучасні підходи та технології. Портфоліо викладача

 

bobkova Бобкова Олена Степанівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (внутрішній 111)
електронна адреса: zav_ckkoipopk@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія й методика навчання хімії в умовах модернізації освіти. Організація роботи з обдарованими дітьми. Тестові методики оцінювання навчальних досягнень учнів. Організація неперервної едукації педагогічних працівників: традиційні та інноваційні підходи. Портфоліо викладача

 

lipchevskiy[1] Ліпчевський Леонід Володимирович, викладач кафедри

Контактна інформація:
мобільний телефон: 0673243181
електронна адреса: lip_leo@bigmir.net

 

Коло наукових і професійних інтересів. Сучасні проблеми теорії та методики викладання математичних дисциплін у закладах загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід до навчання та виховання учнів; тестова діагностика навчальних досягнень учнів; феномен обдарованої дитини. Портфоліо викладача

 

sovenko Совенко Валерій Володимирович, викладач кафедри

Контакти:
моб. тел: 067 170-52-78,
e-mail: sovenkovv@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія й методика навчання географії та природознавства в умовах модернізації освіти. Організація роботи з обдарованими дітьми. Методика розв’язування географічних задач у процесі навчання фізичної географії. Андрагогіка: організація навчання, сучасні підходи та технології. Портфоліо викладача

 

gudima Гудима Володимир Миколайович, викладач кафедри

 

Контакти:
моб. тел: 068-812-98-15,
e-mail: gudimav@ukr.net

Коло наукових  і професійних інтересів: розробка і використання в освітньому процесі електронних навчально-методичних комплексів і посібників. Створення дидактичних мультимедійних продуктів в середовищах  Flash, PowerPoint.  Краєзнавство та викладання курсу «Київщинознавство» в закладах загальної середньої освіти області. Портфоліо викладача

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Качуровський Віктор Семенович, викладач кафедри

e-mail: viktor-64@ukr.net

Коло наукових і професійних інтересів. Теорія і методика викладання предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни». Ефективні засоби викладання фізичної культури і захисту Вітчизни та робот з військово-патріотичного виховання в школі.  Навчання дорослих в системі післядипломної освіти. Портфоліо викладача

 

basch Сацюк Олена Іванівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: 
dfn_trudove@ukr.net
тел. (04563) 5-04-42

 

 

 

Коло професійних інтересів: модернізація методів, форм і засобів в роботі вчителя трудового навчання.Портфоліо викладача

Посилання на публікацію: https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/kafedry/kafedra-pryrodnycho-matematychnyh-dys/