КОІПОПК

↑ Повернутись до Кафедри

Print this Сторінка

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти – є структурним підрозділом Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». На кафедрі працює 42 науково-педагогічний працівник. З них:

  • 3 професори
  • 9  доцентів
  • 11 старших викладачів
  • 19 викладачів.

Кафедра педагогіки, психології та менеджменту освіти  здійснює навчально-виховну, методичну, наукову та організаційну роботу, спрямовану на підвищення кваліфікації вихователів дошкільних закладів освіти і вчителів шкіл Київської області та створення необхідних умов для забезпечення психолого-педагогічної компетентності майбутніх студентів.

Кафедра координує роботу 9 відділів та Центр підтримки інклюзивної освіти:

 

Як видно з переліку назв відділів діапазон методичного та наукового пошуку викладацького складу кафедри досить широкий, але в найближчі роки планується робота над комплексною науковою темою, навколо якої будуть об’єднані зусилля всіх викладачів кафедри. Паралельно будуть виконуватися й інші науково-дослідні теми.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Лакіза Олексій Миколайович, завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24;
E-mail: Lakiza_Aleksey@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: «Система швидкого прориву і фактори індивідуальної підготовки баскетболістів які визначають її ефективність».

Коло наукових і професійних інтересів. Модернізація змісту в умовах розбудови освіти Нової Української школи. Сучасні проблеми освіти дорослих: теорія, методика, досвід. Новітні технології в теорії і методиці викладання фізичної культури. Актуальні проблеми вдосконалення професійних компетентностей учителя фізичної культури. Інноваційні педагогічні технології організації сучасного уроку. Впровадження Олімпійської освіти в освітній процес закладів освіти. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі викладання предмета «Фізична культура». Здоров’язберігаючі технології для укріплення здоров’я школярів та педагогів. Портфоліо викладача
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Пащенко Дмитро Іванович, професор кафедри, доктор педагогічних наук, професор

Контактна інформація:
моб.тел.: 066 340 85 98, 093 770 41 34
E-mail: dmpaschenko@ukr.net

Тема докторської дисертації: “Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів”

Коло наукових інтересів: історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки, теорія та методика професійної освіти, соціальна педагогіка. Зараз спільно з професором Левківським М.В. працює над створенням підручника “Історія педагогіки” для вищих педагогічних навчальних закладів України. Портфоліо викладача

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Дишлева Ірина Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:
моб.тел. 067-709-68-54
E-mail: dishleva@bigmir.net

Тема наукового дослідження: «Дидактичні умови використання здоров’язбережувальних технологій у процесі навчання природничих предметів учнів основної школи», 13.00.09 – теорія навчання

Коло наукових інтересів: упровадження медико-педагогічного проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я» у навчально-виховний процес ЗНЗ, компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів, упровадження проектної технології, застосування тренінгових методик на уроках основи здоров’я. Портфоліо викладача
bachinska Бачинська Євгенія Миколаївна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-24

Коло наукових інтересів: науково-методична робота, виховна діяльність, підготовка вчителів до виховної роботи, інноваційна діяльність.
sotnichenko_1[1] Сотніченко Ірина Іванівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук

Контактна інформація:
E-mail: sot_ir@bigmir.net.

Тема дисертаційного дослідження: «Підготовка вчителів природничих дисциплін до профільного навчання старшокласників в системі підвищення кваліфікації».

Коло наукових і професійних інтересів.  В центрі наукових інтересів – старша профільна школа, робота з обдарованими учнями, освіта дорослих. Теорія та методика викладання природничих дисциплін. Портфоліо викладача
Перерва Володимир Степанович, доцент кафедри, кандидат історичних наук, Почесний краєзнавець України, член правління Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України
Коло наукових інтересів: історія Церкви та шкільництва, мікроісторія, історія меценатства. Є автором понад 120 наукових праць, серед яких 8 монографій (2 у співавторстві). Портфоліо викладача
ірумп Шевченко Антоніна Михайлівна, доцент кафедри, кандидат психологічних наук.

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22
E-mail: t131103@ukr.net.

Тема дисертаційного дослідження: «Психологічні особливості розвитку організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів» (19.00-10 – організаційна психологія; економічна психологія).

 Коло наукових і професійних інтересів. Психоло­гіч­на під­­готовка педа­го­гічних пра­ців­ників до розвитку орга­ні­заційної культури загально­ос­вітніх на­вчаль­них закладів та роботи в умо­вах со­ціально-еконо­міч­них змін. Формування конкуренто­здатної команди освітнього навчального закладу. Психолого-педагогічні аспекти формування психологіч­но­го клімату в умовах навчального закладу. Управління впровадженням інноваційної освітньої діяльності в закладах освіти області. Інновації у вітчизняній і зарубіжній педа­го­гіці. Портфоліо викладача
Палкін Вадим Андрійович, доцент кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація:
мобільний телефон: (050) 326 81 21
електронна адреса: vadim.p51@mail.ru

Тема дисертаційного дослідження: “Деятельность комсомола Украины по руководству пионерским движением 1922-1941гг.”

Коло наукових і професійних інтересів. Гуманна педагогіка, українська родина в умовах інформаційного суспільства, проблеми взаємодії цивілізації та культури. Портфоліо викладача

Алєксєєва Олена Іванівна, старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук

Контактна інформація:

тел. (066) 162-89-92
e-mail: 4282@ukr.net

Тема дисертаційного дослідження: “Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності”

konferencia_24_25_(1).04.12_5[1] Бутник Віктор Григорович, старший викладач кафедри
kaban_l.v[1] Кабан Лариса Василівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
робочий телефон: 0(4563) 5-04-22 (з’єднати з абонентом 108);
електронна адреса: olih@ukr.net

Коло наукових інтересів: оцінювання як категорія педагогічної діагностики; оцінювання інноваційної діяльності закладів освіти регіону; управління оцінювальною діяльністю тощо. Портфоліо викладача
Боярчук Ольга Іллівна, старший викладач кафедри.

Контактна інформація:
моб.тел. 80677690021
E-mail: boyar4uk@ukr.net

 Коло професійних інтересів: теорія і методика виховної роботи, підготовка заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників до фахової та професійної діяльності в закладі освіти; упровадження у практику роботи інноваційних проектів та програм у сфері виховання; розвиток громадянської освіти. Портфоліо викладача
Микитюк Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: lmikityk@ukr.net

Коло професійних інтересів. Теорія і методика виховної роботи, підготовка заступників директорів шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників до фахової та професійної діяльності в закладі освіти; упровадження у практику роботи інноваційних проектів та програм у сфері виховання; розвиток громадянської освіти.  Портфоліо викладача
  Матушевська Олена Василівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: matushevska.olena@gmail.com

Коло наукових інтересів: створення й упровадження у практику роботи керівників і педагогічних працівників електронних освітніх ресурсів; підготовка керівників і педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи. Портфоліо викладача
mayboroda_z.y[1] Майборода Зінаїда Яківна, старший викладач кафедри
Коло наукових інтересів:  Портфоліо викладача
borbit_alla_(1)[1] Борбіт Алла Вікторівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
(04563) 5-04-41 (з’єднати з абонентом 109),
E-mail: borbit_a@ukr.net

Коло наукових інтересів і професійних інтересів: модернізація структури та змісту курсів підвищення кваліфікації, дистанційне навчання педагогічних працівників, організація і зміст курсів підвищення фахової кваліфікації педагогів Київщини, моніторинг якості дистанційного навчання. Портфоліо викладача
nech

Нечипорук Надія Іванівна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:
Мобільний телефон: 067 98 99 440

E-mail: nechj_nad@bigmir.net

Коло наукових і професійних інтересів: Розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних закладів освіти; розроблення та застосування парціальних програм у роботі з дітьми дошкільного віку. Портфоліо викладача 
Седеревічене Алла Олексіївна, старший викладач кафедри

Контактна інформація:

моб.тел. 067-927-87-84
E-mail: sed_all3003@ukr.net

 

Коло наукових і професійних інтересів:  Портфоліо викладача 
 korzh Корж Тетяна Михайлівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
Мобільний телефон: 097 022 022 7
E-mail:  korj_tet@bigmir.net

Коло наукових і професійних інтересів: розвиток професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних закладів освіти; застосування методу проектів у роботі з дітьми дошкільного віку. Портфоліо викладача
OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ткаченко Любов Петрівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
мобільний телефон: 0688129816
E-mail: tkach_love@bigmir.net

Коло професійних інтересів: теорія і методика початкової освіти, підготовка вчителів початкових класів до реалізації концептуальних засад Нової української школи. Портфоліо викладача

 

Ткаченко Аліна Олександрівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: alina.tkachenko@outlook.com

Коло професійних інтересів. Регіональний тренер від ГС «Освіторія», Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Kultur Kontakt Austria, фундації «LEGO-навчання для майбутнього» з питань підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах Нової української школи. Портфоліо викладача

Романюк Ольга Володимирівна, викладач кафедри

Контактна інформація:
E-mail: olya-romaniuk@ukr.net

Коло професійних інтересів. Регіональний тренер від Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Kultur Kontakt Austria, фундації «LEGO-навчання для майбутнього» з питань підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах Нової української школи. Портфоліо викладача

Гаврилюк Валерій Юрійович, викладач кафедри

Контакти:
e-mail: spivogray@ukr.net
web:
spivogray.wix.com/valeriy-gavrylyuk

Коло професійних інтересів.  Портфоліо викладача

Багдасарова Людмила Віталіївна, викладач кафедри

Коло професійних інтересів.  Портфоліо викладача

Відділи підпорядковані кафедрі педагогіки, психології та менеджменту освіти

Посилання на публікацію: https://kristti.com.ua/karta-sajtu-2/struktura-akademiyi/kafedry/kafedra-pedagogiky-i-psyhologiyi-doshk/