КОІПОПК

↑ Повернутись до Курси

Print this Сторінка

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Шановні педагоги Київської області!

На виконання статті 41 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII розроблена Програма моніторингового дослідження «Врахування освітніх запитів і якості проведення курсів підвищення фахової кваліфікації» (на 2018-2020 роки), що схвалена на засіданні Вченої ради Академії (протокол №2 від 31.01.2018).

Програма розроблена з метою вивчення освітніх запитів педагогічних працівників області й удосконалення організації і проведення курсів підвищення кваліфікації, організованого на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».