КОІПОПК

↑ Повернутись до Курси

Print this Сторінка

ПРОЕКТ «Служба академічних обмінів»

служба акад обмінуСучасний стан економічного розвитку країни, необхідність інтеграції держави в європейський простір, зростання запитів суспільства на якісну освіту ставлять нові виклики до функціонування систем підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах, а також перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогів у закладах післядипломної освіти. Розв’язання означених проблем можна вирішити через встановлення науково-освітянських та гуманітарних відносин, тісного академічного співробітництва закладів післядипломної педагогічної освіти для задоволення потреб розвитку освіти та науки, більш повного взаємного інформування про стан проблем та досягнення, встановлення єдиних академічних критеріїв освітньої діяльності щодо перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників.

В цих умовах актуальним стає академічний  обмін педагогічними і науково-педагогічними працівниками між закладами післядипломної освіти, проведення ними навчальних занять в межах навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації, забезпечення дієвої організаційної та науково-методичної підтримки комплексних змістовних програм регіонального освітнього партнерства у сфері післядипломної педагогічної освіти.

Відкрита угода про співпрацю Про проект Проведені заходи