КОІПОПК

↑ Повернутись до Каталоги

Print this Сторінка

Електронні засоби навчання

Червень 2007
95

 

Д 35

Депоновані наукові роботи 1997-2002 рр. Інструкції про порядок депонування наукових робіт в ДНТБ України (ред. 2003 р.) [Електронний ресурс]: Реферетивний журнал. – К.: Державна науково – технічна б-ка України. – 4 електрон. дискети (Verbatim).
26.89(4Укр)

 

Г 35

Географія України [Електронний ресурс]: Атлас для 8-9 класів: Електронний навчальний курс з географії з картами “Україна та її регіони”. – К.: ЗАТ “Інститут передових технологій”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).
63.3(4Укр)

 

Е 50

Електронний атлас з історії України для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. [Електронний ресурс]: Історичні карти, коментарі, ілюстрації. – К.: ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
63.3(4Укр)я6

 

Е 50

Електронний атлас для курсу з історії України 8 кл. для загальноосвіт. навч. закл.[Електронний ресурс]: Історичні карти, коментарі, запитання для самоперевірки, ілюстрації, розваги. – К.: ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
26.89(0)я6

 

Е 50

Електронний атлас для курсу географії материків та океанів для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл.[Електронний ресурс]: Карти, коментарі, запитання для самоперевірки, ілюстрації, розваги. – К.: ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).
65.04

 

Е 50

Електронний атлас економічна і соціальна географія світу для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл.[Електронний ресурс]: Карти з коментарями, запитання для самоперевірки, ілюстрації. – К.: ЗАТ «Інститут передових технологій», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
63.3(0)я6

 

Е 50

Електронний атлас для курсу всесвітньої історії 8 кл. для загальноосвіт. навч. закл. [Електронний ресурс]: Історичні карти, коментарі, запитання для самоперевірки, ілюстрації, розваги. – К.: ЗАТ «Інститут передових технологій» , 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
63.3(0)я6

 

Е 50

Електронний атлас для курсу всесвітньої історії 9 кл. для загальноосвіт. навч. закл. [Електронний ресурс]: Історичні карти, коментарі, запитання для самоперевірки, ілюстрації, розваги. – К.: ЗАТ «Інститут передових технологій» , 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
74.26

 

И 88

Использование MicrosoftOffice в школе. Физика. География. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: Учеб.-метод. пособие для учителей. – М.: MicrosoftCorporation, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
84(4Укр)1

 

П 45

Поетично – музична композиція «Зів’яле листя» [Електронний ресурс]: До 150-річчя від дня нар. І.Я.Франка/ Авт. проекту реж. та викон. О.Биструшкін; Передм. Б.Олійника. – К.: ДКП «Театральна агенція» , 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
81.2Укр-4

 

С 48

Словники України – інтегрована лексикографічна система [Електронний ресурс]: Парадигма, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія. – К.: Український мовно-інформаційний фонд, 2001. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
32.973.202я2

 

У 45

Українські ресурси мережі Інтернет: громадсько-політичне життя України в Інтернет-довіднику [Електронний ресурс]/ Авт. – уклад. Ю.Шайгородський. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).
Жовтень 2007
74.26

 

И-88

Использование MicrosoftOffice в школе: Физика: География: Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для учителей. – М.: MicrosoftCorporation, 2003. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с этикетки диска.
32.97г(4Укр)

 

І-90

Історія розвитку інформаційних технологій в Україні [Електронний ресурс]/ Б.М.Малиновський, В.Б.Бігдан, Т.І.Малашок. – К.: Квазар-Мікро, 2003. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.
78.34(4Укр)

 

О-64

Організаційно-управлінські документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України (2000-2005рр.)[Електронний ресурс]/ АПН України; ДНПБ України ім.В.О.Cухомлинського. – К.: ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.
Липень 2008
74.200.504

 

Г87

Громадянська освіта: теорія і методика навчання [Електронний ресурс]: метод. посібник для вчителів/ Всеукраїнський фонд «Крок за кроком».- К., 2008.- 1 елетрон. опт. диск (CD-ROM).- Назва з етикетки диска.
74.204

 

О-64

Организационно-хозяйственная деятельность в школе [Электронный ресурс].- Волгоград: Учитель, 2007.- (Серия «Административное управление образовательным учреждением»).- 1 электрон. опт. диск (CD-ROM ).- Загл. с этикетки диска.
Вересень 2008
74.584(4Укр)738.8 Навчально-методичні матеріали для підвищення кваліфікації викладачів системи післядипломної педагогічної освіти [Електронний ресурс]/ Міністерство освіти і науки України; проект «Рівний доступ до якісної освіти в Україні.- К., 2008.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).- Назва з етикетки диска.
74.04(4Укр-4Киї)

 

О-75

Освіта Київщини в цифрах і фактах (2007/2008 навчальний рік). Програма розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012 роки [Електронний ресурс].- К.: Прес-КІТ, 2008.- 1 електрон. опт. диск. (CD-ROM).- Назва з етикетки диска.
Лютий 2009
32.973я721

 

М79

Морзе, Н.В. Інформатика: 10 клас [Електронний ресурс]./ Н.В.Морзе, В.П.Вембер, О.Г.Кузьмінська; Ін-т пед. інформац. технологій. – К.: Вид. Корбуш, 2008.- 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).- Назва з етикетки диска.
Жовтень 2009
81.2Укр-4

 

І-73

Інтегрована лексикографічна система «Словники України»: версія 3.1: словозміна, транскрипція, фразеологія, синонімія, антонімія [Електронний ресурс]/ В.А.Широков, О.Г.Рабулець, І.В.Шевченко [та ін.].– К.: Довіра, 2009.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– Назва з етикетки диска.
Грудень 2009
91.9:74

 

Д71

Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006) [Електронний ресурс]: наук.-допом. бібліогр. покажч./ АПН України, ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, Наук. б-ка НПУ ім. М.П.Драгоманова; упоряд.: Л.О.Пономаренко [та ін.].– К.: ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського, 2009.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– Назва з етикетки диска.
71(4Укр)

 

З-80

Золоті сторінки української культури [Електронний ресурс]/ Ін-т культурології Академії мистецтв України.– К.: Інфодиск, 2008.– 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– Назва з етикетки диска.
Січень 2010
63.3(4Укр)622

 

Г61

Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу [Електронний ресурс] / Український ін-т нац. пам’яті. – К.: Атлантік, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.
63.3(4Укр)622

 

Х56

Хлібна гільйотина: докум. серіал [Електронний ресурс] / Український ін-т нац. пам’яті. – К.: Телекон, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-DV). – Назва з етикетки диска.
Вересень 2012
74.266.0

 

П61

Посібники Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини [Електронний ресурс] / Українсько-швейцарський проект «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні»; кер. Н.Протасова. – К.: НАДУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Назва з етикетки диска.