КОІПОПК

Сер 28 2018

Print this Запис

Інструктивно-методично нарада для методистів районних, міських регіональних методичних служб, які координують роботу вчителів мистецьких дисциплін «Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» в  контексті Концепції нової української школи»

Шановні колеги!

Інструктивно-методично нарада для методистів районних, міських регіональних методичних служб, які координують роботу вчителів мистецьких дисциплін «Реалізація завдань освітньої галузі «Мистецтво» в  контексті Концепції нової української школи» проходитиме 28 серпня в он-лайн режимі. 

Початок наради  о 10.00

http://youtu.be/zLpPHO4pKG0 

Перейти на: https://kristti.com.ua/instruktyvno-metodychno-narada-dlya-metodystiv-rajonnyh-miskyh-regionalnyh-metodychnyh-sluzhb-yaki-koordynuyut-robotu-vchyteliv-mystetskyh-dystsyplin-realizatsiya-zavdan-osvitnoyi-galuzi-mystetstvo-v/